2014-05-13

Det danska teckenspråket erkänt

FOTO: SIMONE JULIE JACOBSEN||

“Jag känner mig väldigt glad”, säger Janne Boye Niemelä, ordförande för DDL.

Vid 13-tiden i dag blev det danska teckenspråket erkänt av folketinget. Därmed sällar sig Danmark till den skara nordiska länder vars nationella teckenspråk är erkänt. DT fick en pratstund med Janne Boye Niemelä, ordförande för det danska dövförbundet (DDL), några timmar före erkännandet. 

DTW Janne Boye Niemelä

Det danska teckenspråket väntas bli erkänt vid 13-tiden. Hur känns det?

– Jag har lite ont i magen och har sovit ganska dåligt i natt. Det är ju en stor dag. Jag känner mig väldigt glad.

Hur har ni arbetat för att det danska teckenspråket skulle bli erkänt?
  – I DDL:s handlingsprogram från 2002 stod det att förbundet skulle ha som mål att få det danska teckenspråket erkänt. På European Union for the Deaf (EUD)-konferensen om äldre döva i Köpenhamn i juni 2012 kom Stine Brix fram till oss. Hon, som satt i folketinget för Enhedslisten (ett rödgrönt parti), sade att vi kunde se till att få det danska teckenspråket erkänt som ett språk. Vi blev sporrade och bestämde oss för att uppvakta politiker, främst dem i kulturutskottet. Alla i utskottet var positiva förutom företrädarna från regeringen. Ett av de tre regerande partierna, Socialdemokraterna, var dock positivt. Det blev därför en del kompromisser med regeringen innan lagförslaget blev verklighet.

Lagförslaget går ut på att det danska teckenspråket ska ingå i Dansk Sprognævns uppdrag. Det står ingenting om vad det allmänna har för ansvar, bara om vad språkrådet ska göra. Hur ska ni arbeta för att främja och skydda det danska teckenspråket?
– Det är helt riktigt. Danskan är inte heller reglerad i någon språklag. Dansk Sprognævn har till skillnad från de nordiska språkråden enbart ansvar för att informera om det danska teckenspråket, svara på frågor etc… Dansk Sprognævn kan dock ta fram språkpolitiska program. Till exempel har de utgett ett språkpolitiskt program om engelskpåverkad danska. Nästa steg för DDL, efter erkännandet, är att diskutera hur man kan främja det danska teckenspråket. Vi har bland annat gjort politiker uppmärksamma på att den danska staten ger endast 200 000 danska kronor i bidrag till hela det teckenspråkiga kulturområdet, t.ex. böcker och teater. Det är väldigt lite. I Norge och Sverige bidrar staten med avsevärt större summor.

Dansk Sprognævn ska få ett tillskott på en miljon danska kronor. En språkrådgivare med ansvar för teckenspråksfrågor ska anställas och ett teckenspråksråd om fem personer ska bildas. Vilka ska sitta i rådet?
– Två representanter från kulturutskottet, en representant från socialdepartementet, en representant från utbildningsdepartementet och en representant från DDL.

Blir det bra med så många representanter från regeringen i teckenspråksrådet – de vet kanske inte så mycket om det danska teckenspråket?

– Det var en av kompromisserna med regeringen. Vi får se. Det blir en spännande utmaning.

Hur ska ni fira?

– Vi ska fira i dövföreningen i Köpenhamn med inbjudna gäster och politiker. Mina barn kommer också*.

* 13 maj blir danskarnas Teckenspråkets dag, en dag före vår svenska Teckenspråkets dag.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2014-05-13