2021-06-15

”Det äldre tecknet för Afrika bör undvikas”

Det nyare tecknet, som visar Afrikas kontinent, är att rekommendera.

I höstas sände SVT tv-programmet Berättelser från Afrika. Programmet blev anmält till Granskningsnämnden, och senare friat. En av de punkter som anmälarna tog upp var att det äldre tecknet för Afrika användes i programmet, vilket de ansåg var kränkande. Nu är rekommendationen att det äldre tecknet bör undvikas. 

I samband med anmälan till Granskningsnämnden blev Språkrådet vid Institutet för språk och folkminnen kontaktat av SVT. Språkrådets svar var att de inte hade några tydliga rekommendationer kring teckenvalet för Afrika: om det äldre tecknet (BRUNT/ANSIKTE) eller det nyare tecknet (formbeskrivning av kontinenten) var att förorda. De skrev även till SVT att många inte ansåg att det äldre tecknet var kränkande, vilket Stockholms Dövas Ungdomsråd (SDUR) reagerade på. Därför skickade SDUR ett öppet brev till både Språkrådet och avdelningen för teckenspråk vid Stockholms universitet (som bland annat jobbar med Svenskt teckenspråkslexikon).

Nu har både Språkrådet och avdelningen för teckenspråk vid Stockholms universitet svarat på SDUR:s öppna brev.


Utdrag ur Språkrådets svar:

Språkrådets rekommendation efter denna diskussion är att det äldre tecknet för AFRIKA (BRUN/ANSIKTE) bör undvikas då det kan uppfattas som kränkande. Vi ser att fler och fler använder det nya tecknet AFRIKA (formbeskrivning av kontinenten) så det är tydligt att det redan pågår en övergång i språkbruket, precis som det gjort med andra tecken, exempelvis tecknet KINA.


Utdrag ur avdelningens för teckenspråk vid Stockholms universitet svar: 

Under hösten 2020 och våren 2021 har vi tydligare arbetat mot att markera tecken som vi vet att vissa teckenspråksanvändare undviker pga att de ses som kränkande. Det har t.ex. handlat om tecknet AFRIKA (‘brun’ + ‘ansikte’) som nu markerats med texten “kan uppfattas som kränkande” i röd färg. På så vis kan vi tydligt beskriva för våra användare att tecknet kan kränka andra och att det finns ett annat alternativ i det afrikanska tecknet för AFRIKA (som visar kontinentens form).


SDUR skriver en kommentar på sin Facebook-sida att “det är positivt att vi alla är eniga att det gamla tecknet för ‘Afrika’ anses som kränkande”.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-06-15

Publicerad: 2021-06-15