2021-04-19

DEBATTREPLIK: Vår bild är att vi har lyssnat på debattörerna

Ylva Jonsson Sarri, ansvarig utgivare och minoritetschef på SVT, bemöter den här debattartikeln “Berättelser från Afrika är mycket mer problematiskt än teckenvalet för Afrika”.

Rent generellt tycker jag att det är bra att man diskuterar våra program och tittarnas åsikter är väldigt viktiga för att bli bättre. Vi beklagar att debattörerna inte känner att de fått en tillräckligt stor debatt med oss om programmet. Det är inte vår bild, vi har lyssnat på debattörerna, och fört diskussion både i möten digitalt och på mail. Vi har diskuterat programmet internt, och undersökt alla deras sakfrågor och argument. Som alltid när vi planerar och gör inspelningar är vi tydliga med hur materialet skall användas och söker de tillstånd man behöver för att filma på olika platser och intervjua medverkande, så har skett även i detta fall. Vi har också uppmuntrat debattörerna att anmäla programmet till granskningsnämnden som prövade och friade programmet. Men oavsett det beslutet tycker vi att det varit en intressant och givande debatt som debattörerna haft med oss.

YLVA JONSSON SARRI
ansvarig utgivare

(Vi uppmuntrar er att skicka in idéer på framtida program till ylva.jonsson.sarri@svt.se och elisabeth.ulfsparre@svt.se)

Uppdaterad: 2024-02-08

Publicerad: 2021-04-19