2013-04-29

De fick inte välja tolk till sin förlossning

FOTO: Privat||

Integritetskränkande, tycker paret Lindblom-Sundqvist.

Teddie Sundqvist och hans sambo fick inte önska en namngiven tolk till sin förlossning. Fruktansvärt, tycker Sveriges Dövas Riksförbund (SDR). De har tillsammans med åtta förbund inlett en tolkkampanj, ”Tolka mig nu”, för att få till stånd en bättre tolktjänst.

Teddie Sundqvist och hans sambo, Ann-Charlotte Lindblom, bor i Romelanda norr om Göteborg. Deras första gemensamma barn väntades i april. De tog kontakt med en tolk som äger ett av de företag som tolkverksamheten i Västra Götalandsregionen har avtal med. Tolken sa att hon gärna kom och tolkade när det väl var dags.
– Vi vill ha en tolk som vi kan känna oss bekväma och trygga med, säger Teddie Sundqvist.
Tolkverksamheten svarade att det inte gick att ha henne som tolk och hänvisade till ett beslut som togs av en förvaltningschef i november förra året om att fritt val av tolk inte är möjligt. Om förlossningen skedde på kontorstid skulle en lämplig tolk skickas till BB. Regionen har alltid två erfarna beredskapstolkar som kan rycka in om det är utanför kontorstid, sade de.
Teddie Sundqvist och hans sambo blev arga och besvikna över deras svar.
– Det är ju en fråga om personlig integritet. Vi vill inte ha vilken tolk som helst vid förlossning, säger Teddie Sundqvist.
Den 7 april kom Bastian till världen. Den tolk som paret ville ha, kom ändå och arbetade gratis.

DT har hört med tolkcentralerna i Region Skåne, Stockholm och Örebro om det går att önska en eller några namngivna tolkar till en förlossning.
Tolkcentralen (TC) i Skåne brukar se till att låta tre-fyra egenanställda tolkar ha ett slags ”förlossningsberedskap” under en tid före och efter utsatt förlossningsdatum.
– I detta önskas ofta särskilda tolkar och det försöker vi tillgodose. I en sådan situation är det viktigt att man får en tolk man känner förtroende för, säger enhetschef Peter Farkas.
Man kan önska en eller flera namngivna tolkar anställda vid TC i Örebro, inte från privata tolkföretag.
– Vi har 95 tolkar anställda, valmöjligheten är därmed mycket stor i Örebro, säger Magnus Sjögren, verksamhetschef.
I Stockholm anlitas endast privata tolkbolag och TC måste följa rangordningen. Undantag får göras från rangordningen om särskilda skäl finns.
– Ett av de skäl som vi godkänner är önskemål om en specifik tolk till sjukvården, säger Rigmor Hedenström, enhetschef.
Gäller det all sjukvård?
– Ja.
Sylvia Lång, chef för tolkverksamheten i Västra Götalandsregionen, säger att det inte är förbjudet att önska tolk, men att det är omöjligt att garantera en specifik tolk till ett uppdrag på grund av semester, sjukdom, vård av barn, eller annat prioriterat uppdrag. Dessutom måste verksamhetens resurser utnyttjas så effektivt som möjligt. De egna tolkarna används i första hand och är lättare att styra om. Sylvia Lång förstår att tolkanvändare vill önska en namngiven tolk till ett speciellt uppdrag. Man försöker vara lyhörd inför varje tolkbeställning, men man måste också ta hänsyn till bl.a. ekonomin, enligt henne.

Vad tycker SDR om att Teddie och hans sambo inte fått välja tolk till sin förlossning?

– Fruktansvärt. En förlossning är ju ett av livets största ögonblick. Det är viktigt att man ges möjlighet att välja tolk till speciella tillfällen, säger Jenny Ek, ombudsman vid SDR.
SDR driver tillsammans med åtta förbund kampanjen ”Tolka mig nu” för att få till en likvärdig tolktjänst i hela landet. Glädjande för förbunden är att regeringen ska ta fram en departementspromemoria senast i juni med förslag om hur en nationellt samordnad tolktjänst kan organiseras och finansieras. Kampanjen finns på Facebook, och Twitter. Besökare uppmanas att skriva om sina egna erfarenheter av dagens tolksystem. Dövföreningarna kan också hjälpa sina medlemmar med det.
– Det är systemet i dag som gör oss funktionshindrade, säger Jenny Ek.
Ett exempel är att tolkcentralerna i Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Örebro gör skillnad på arbetsrelaterade möten. Arbetsplatsträff och medarbetarsamtal räknas t.ex. som vardagstolkning, men inte planerings- och uppföljningsmöten. Då ska arbetsgivaren stå för tolkkostnaden (bidrag på upp till 60 000 kronor per år till att täcka tolkkostnader kan sökas hos AF).
– Döva ska få tolk när de behöver det. Arbetsgivarens budget ska inte belastas som en konsekvens av att den har en döv anställd, säger Jenny Ek.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2013-04-29