2016-05-24

De första examinerade teckenspråkstolkarna från Stockholms universitet

||

I dag tog de allra första teckenspråkstolkstudenterna examen på Stockholms universitet ,vilket firades med tårta. För tre år sedan påbörjades ett nytt program för teckenspråkstolkstudenter på Stockholms universitet. Till skillnad från folkhögskolor är denna utbildning på tre år och inte på fyra år*. Dessa examinerade studenterna blir utbildade teckenspråkstolkar och inte teckenspråks- och dövblindtolk, vilket man ofta blir på andra folkhögskolor.

Det som också skiljer sig åt är att studenterna på Stockholms universitet får högskolepoäng vilket man inte får om man läser på en tolkutbildning på en folkhögskola. Detta innebär att dessa studenter får möjlighet att läsa vidare på masternivå och även forska i teckenspråk eller i tolkning. Dessa tolkar får också möjlighet att gå på praktik i ett halvår efter att de tagit examen.

Helen Granbäck, som också praktiserat på Dövas Tidning är en av de åtta glada nyexaminerade teckenspråkstolkarna från Stockholms universitet. Hon är nöjd med utbildningen och kan tänka sig komma tillbaka om några år och börja forska inom ämnet.
– Det känns jättebra. Jag är nöjd med utbildningen, särskilt med innehållet. Utbildningen har gett mig viktiga verktyg. Nu är mitt mål att hitta ett jobb.
Dessa examinerade studenterna har skrivit historia eftersom de är de första tolkstudenterna med en C-uppsats i sin examen någonsin. Nu i höst är det dags för tredje omgången tolkstudenter där Stockholms universitet har fått in hela 203 ansökningar.

TEXT: MOA GÄRDENFORS

* Härnösands folkhögskola erbjuder dock en treårig teckenspråks- och dövblindtolkutbildning.

Uppdaterad: 2021-06-29

Publicerad: 2016-05-24