2013-12-19

Därför läggs Flexitext ner

Att ringa från en texttelefon till en annan på nätet en omöjlighet nästa år.

Flexitext är en bland döva och hörselskadade uppskattad tjänst. Man kan ringa texttelefonsamtal via dator eller mobil. Vid årsskiftet stängs Flexitext. De på Sveriges Dövas Riksförbund är besvikna. 

Fördelen med Flexitext är att man inte behöver ha en separat texttelefon för att kunna ringa texttelefonsamtal. Det räcker med en dator eller mobil. Och man kan texttelefonera var och när man vill med den tjänsten. Vid årsskiftet stängs den ner. Anledningen är att den har drivits som en projektverksamhet. Det är sedan länge bestämt att projektet ska pågå fram till 31 december 2013. Tanken var att det skulle bli en permament tjänst – något som inte blir av nu.
Det innebär att döva och hörselskadade texttelefonanvändare inte längre kan ringa till andra texttelefonanvändare via nätet. De kan dock fortfarande ringa nätbaserade texttelefonsamtal, då endast till förmedlingstjänsten Texttelefoni.se som förmedlar samtal från texttelefon till taltelefon. Om de behöver ringa texttelefonsamtal till andra än Texttelefoni.se, hänvisas de till förskrivarna i landstingen, där de får ställa sig i kö och vänta på att få utrustning som möjliggör det, t ex. en bildtelefon med stöd för texttelefoni.
– Vi är naturligtvis inte glada över att Flexitext stängs vid årsskiftet, säger Tomas Hellström, styrelseledamot i Sveriges Dövas Riksförbund (SDR).

Post- och Telestyrelsen (PTS) finansierar Flexitext, och Örebro läns landsting driver den. De på SDR är besvikna över att Flexitext inte utvecklats till en permament tjänst, vilket de tycker är en självklarhet då det är en samhällstjänst. Och de på SDR är också besvikna för att PTS inte haft något möte med dem och andra intresseorganisationer där de meddelade att Flexitext skulle läggas ner vid årsskiftet.
Handläggare Cecilia Bergh vid PTS sa att det var förutbestämt att projektet skulle avslutas vid årsskiftet.
– Det är roligt att tjänsten har tagits emot väl, och naturligtvis tråkigt att den försvinner, säger hon.
Enligt henne finns det för närvarande inga planer på att återuppta tjänsten. Hon är medveten om att Flexitext är en modern tjänst då man med den enkelt kan ringa texttelefonsamtal, till exempel via appen för Iphone och Android.

Om döva och hörselskadade vill kunna kontakta andra döva och hörselskadade så finns det en rad andra sätt de kan göra det på, till exempel via videochatt, sms och textchatt i Facebook och Skype med mera. Och så har bildtelefon- och texttelefontillverkare också lösningar som gör att man kan ringa bild- och/eller texttelefonsamtal via dator, mobil eller surfplatta. Om du är intresserad av att kunna ringa texttelefonsamtal var och när du vill så får du prata med din förskrivare i ditt landsting.
SDR arbetar för att Flexitext ska återuppstå i någon form.

 

 

 

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2013-12-19