2017-05-16

Anonym grupp: Därför klottrade vi

||

Natten mellan lördag och söndag blev utvalda platser i Örebro nerklottrade med texten DEAF. Här skriver en anonym grupp om varför de gjorde det. ”Vårt förtryck ska synliggöras”. Örebro kommun bemöter deras insändare.

Ni undrar säkert vilka vi är. Varför vi gör detta. Helt enkelt kan vi säga att vi tillhör en språklig och kulturell minoritet vars ställning i samhället har försvagats. De döva, de hörselskadade, de teckenspråkiga. Vi bör tillägga att vi inte representerar alla döva och hörselskadade. Vi är några döva individer som är uppvuxna med teckenspråk som första språk.

Vi ber att dövrörelsen fortsätter sitt arbete med att synliggöra förtrycket vi utsätts för och hoppas på ett bättre liv och en bättre morgondag, med hopp om att synliggöra vårt förtryck.

Det här handlar inte enbart om döva och hörselskadade. Det handlar om alla som är förtryckta i detta samhälle, alla som ingår i olika minoritetsgrupper. Döva, hörselskadade, svarta, handikappade, homosexuella, kvinnor, samer, romer med flera. Gemensamt för dessa grupper är att de alla på olika sätt blivit förtryckta, diskriminerande eller haft färre rättigheter än majoritetsbefolkningen genom historien.

Varje dag utsätts vi med hörselnedsättning för strukturell diskriminering och förtryck i form av audism. Detta är ett resultat av samhällets hörselnorm. Varje år tar politiker och myndighetspersoner beslut om döva och personer med hörselnedsättning, utan att det finns dövkompetens i beslutprocessen trots att dessa beslut påverkar vårt liv, trots att dessa beslut förminskar våra grundläggande rättigheter. Ni tar beslut enbart ur medicinskt perspektiv, där dövhet ses som en brist, något som måste lagas med hjälp av CI och talträning, där teckenspråk inte ses som något nödvändigt. Var är dövkompetensen? Var är vår röst?

Vi känner oss inte trygga i Sverige längre. Det råder brist på hänsyn till oss, brist på duktiga, teckenspråkskunniga lärare, brist på möjligheter att komma in på arbetsmarknaden på samma villkor som hörande med mera. Det finns många i samhället som inte har någon kunskap alls om döva. För varje dag som går isoleras vi alltmer.

Ni ser till att vi döva inte får en egen röst i samhället. Varje dag tar ni er rätten att ha tolkningsföreträde i vad det innebär att inte ha hörsel och att ha teckenspråk som modersmål.

Ett exempel på hur hörselnormen och audism råder i detta samhälle är att under de senaste åren uppmuntras föräldrarna som har hörande barn att lära sina småbarn teckenspråk för att de ska utveckla sin språkliga förmåga, då teckenspråk sägs gynna barns språkutveckling. Samtidigt väljer många föräldrar till döva barn bort teckenspråket för barnets räkning, i tron att deras barn blir fullt hörande med CI och med talträning. Läkare framställer CI som ett tekniskt underverk som gör barnet fullt hörande och påstår att teckenspråk försämrar barnets talträning. Var finns logiken här?

Teckenspråkets dag firas den 14 maj. För oss är det en mörk dag. Vi har inget att fira. En teckenspråksdag utan att något förändras är inget att fira. Vi har valt att sprida vårt budskap idag i Örebro för att Örebro anses vara Europas teckenspråkshuvudstad. Vilket är skrattretande, för att Örebro inte lever upp till den självutnämnda titeln. Vi vill att ni ska börja förstå hur allvarligt detta är. Att ni håller på att utrota våra rättigheter. Sverige var det första landet i världen som officiellt erkänt teckenspråket som språk när riksdagen erkände teckenspråk 14 maj 1981. Vi blev därmed en förebild för många andra länder. Staten, landstingen och kommunerna ska ha ett särskilt ansvar för att skydda och arbeta för teckenspråket men det brister fortfarande i tillgänglighet och bemötande.

Med #deafanarchism vill vi kräva hänsyn till våra rättigheter och se till att det skapas lagar som ger oss samma rättigheter som hörande. Vi vill ha mer trygghet, rättvisa och jämlikhet i Sverige. Vi vill ha en röst i detta samhälle. Döva och hörselskadade barn borde få alla möjligheter i livet, få tillgång till full kommunikation och trygghet genom att inkluderas och känna full delaktighet i samhället.

Örebro kommun svarar: Ert agerande är brottsligt

Natten mellan 13-14 maj utsattes flera byggnader i Örebro kommun för omfattande skadegörelse och klotter. Det är ett agerande som är brottsligt och som kostar skattebetalarna dyra pengar. Att använda sig av metoder som är olagliga i syfte att föra fram åsikter är inte förenligt med den demokrati vi lever i och kan aldrig accepteras.

Den som önskar föra fram åsikter, synpunkter eller kritik till mig eller någon annan politiker får gärna ringa mig, maila mig eller boka in ett möte med mig eller någon annan politiker. Denna aktion kommer inte att resultera i en sådan dialog.

John Johansson (S)
vice ordförande i Programnämnd Social välfärd

Uppdaterad: 2021-05-03

Publicerad: 2017-05-16