2017-12-11

Danska Dövas TV får fortsätta 2018

Dövefilm, Danmarks svar på SVT Teckenspråk, riskerade att läggas ner nästa år. Anledningen var att regeringen i höstas föreslog att Dövefilm skulle förlora hela sitt anslag på 7,2 miljoner kronor. Teckenspråkiga tv-tittare hänvisades istället till teckenspråkstolkade tv-program.
Förslaget väckte kraftig kritik från danska dövförbundet, DDL, och andra organisationer. Även den politiska oppositionen ställde sig frågande till förslaget. I fredags kväll meddelade regeringen sitt slutliga budgetförslag för nästa år. Förslaget om Dövefilms framtid togs tillbaka. Därmed kan Dövefilm få fortsatt statsbidrag, som dock minskar lite för varje år fram till år 2021.
DDL jublar över beskedet och de 21 medarbetare som blivit uppsagda från Dövefilm kommer att återanställas. Läs mer här.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-03-09

Publicerad: 2017-12-11