Årets P Schönströmstipendiat: Juridikstudenten Daniel Westermark. Här tar han emot stipendiet av stiftelsens ordförande Krister Schönström. FOTO: HANS RIMBERG||

Årets P Schönströmstipendiat: Juridikstudenten Daniel Westermark. Här tar han emot stipendiet av stiftelsens ordförande Krister Schönström. FOTO: HANS RIMBERG||