2022-09-21

Dalarnas Dövas Förenings biståndsprojekt i Nepal

Jan Magnström (övre raden) och Tomas Andersson (mittersta raden) tillsammans med nepalesiska barn. FOTO: DALARNAS DÖVAS FÖRENING

SDR 100 år Trots att det nepalesiska teckenspråket ännu inte är officiellt erkänt, har språket på senare tid fått en alltmer framträdande plats på TV i landet. Under pandemin har döva nepaleser exempelvis fått teckenspråkstolkad krisinformation, berättar Tomas Andersson, som tillsammans med Jan Magnström är involverade i Dalarnas Dövas Förenings biståndsprojekt i Nepal.
– Allt fler i landet förstår att nepalesiskt teckenspråk är ett språk, säger Tomas Andersson.

Projektet, som tidigare var i SDR:s regi, går ut på att stötta det nationella dövförbundet, National Federation of the Deaf Nepal (NDFN), i dess organisationsutveckling. Exempelvis har förbundet fått råd, stöd och tips kring att ordna kurser och workshopar i föreningskunskap, mänskliga rättigheter och om vikten av teckenspråk.

Ett exempel på intressepolitiska segrar som uppnåtts är dövas rätt att ta körkort i landet.
– En kamp som återstår är att tillsätta en lingvist som kan beskriva det nepalesiska teckenspråkets uppbyggnad och dess betydelse, säger Tomas Andersson som förklarar att det att ha en språkvetare är ett viktigt steg på vägen till erkännandet av teckenspråket. Han kan också notera att den tvåspråkiga undervisningen har utvecklats i landet. Ett besök gjordes i en dövskola.
– Den skolan var tidigare oralistisk. Efter rektorsbytet är det tvåspråkig undervisning där, jag kunde se många döva barn teckna till varandra. Det var härligt att se, säger han. Tyvärr får alla döva barn inte gå i skolan, något som Jonas Brännvall (se kommande artikel om Stockholms Dövas Förenings biståndsprojekt i Nepal) också nämnt.

Något som blivit förvärrat av pandemin är de många nedstängningarna gjort att döva barn missat skolan. Ett annat allvarligt och akut problem är alla unga döva kvinnor och flickor som gifts bort eller skickas som traffickingoffer till Indien. Tomas Andersson säger:
– En hög andel av offren sägs vara döva. Det är helt fruktansvärt. DDF ska besöka Nepal i november. Planen är dels att avsluta samarbetet med NDFN, dels att i dialog med MyRight etablera nya utvecklingsprojekt tillsammans med ett par distriktsorganisationer för döva i östra Nepal.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se


LÄS OCH SE MER: Här finns alla artiklar och inslag om SDR:s 100-åriga historia som DT tidigare publicerat

Uppdaterad: 2022-09-21

Publicerad: 2022-09-21