2011-08-31

Colin Allen valdes som WFD:s nya ordförande

FOTO: TOMAS LAGERGREN

WFD ger röst åt drygt 70 miljoner döva i världen och representerar 132 nationella dövförbund. Colin Allen, som suttit i WFD:s styrelse i åtta år, vill att WFD ska bli mer öppet och få fler individuella medlemmar.

Hur känns det att vara WFD:s nya ordförande?
– Bra. Jag är glad över att kunna dela med mig av mina kunskaper och att ha ett stort stöd från medlemsländerna.

Vad är det första du kommer att göra?
– Jag har redan utfört mitt första ordförandejobb. Det är att den nya styrelsen hade möte för första gången i går. Vi är sju nya styrelsemedlemmar och fyra gamla. Så vi lärde känna varandra. Vi ska ha styrelsemöte igen på söndag.

OK. Bortsett från styrelsemöten, vad kommer du att ta tag i först av allt?
– Jag ska diskutera med WFD:s generalsekretariat, som ligger i Helsingfors, om hur vi ska kommunicera med varandra. Markku (WFD:s avgående ordförande) bor ju i Finland. Själv bor jag i Australien. Vi har ännu inte kommit fram till något, men det kan bli så att vi har videokonferens en gång i veckan.

Du betalar själv för dina resor till WFD-relaterade möten – anledningen är att dövförbundet i Australien inte har råd med att finansiera dina resor. Varför tycker du att det är värt att betala ur egen ficka?
– Jag har stor motivation att stötta WFD:s arbete. Det är berikande att få lära sig mer och träffa människor.

Du vill att WFD ska bli mer öppet – hur då?
– Vilka äger WFD? Jo, det är döva. Därför vill jag att WFD ska bli mer öppet. En del i handlingsplanen är att det ska bli mer internationella tecken på vår hemsida. Vi ska också ta fram en kommunikationsplan.

Hur kan kommunikationsplanen komma att se ut?
– I november ska vi ha styrelsemöte. Då ska vi besluta om den. Det handlar om WFD:s ansikte utåt och om hur vi vill föra ut våra budskap och utlåtanden med mera. Media är också en del i kommunikationsplanen.

WFD:s ekonomi är osäker efter 2012 då ni inte vet om ni får finansiellt stöd från den finländska staten också år 2012. Hur ska ni lösa det?
– Vi ansöker om bidrag från Finland varje år så vi får se nästa år. Vi ska också leta efter nya inkomstkällor. Det är en del i handlingsplanen.

WFD ska sätta igång ett utbildningsprojekt där ni undersöker dövas utbildningssituation. Enligt det här bladet från WFD, ”Way Forward”, står det att ni ska prioritera industriländerna när det gäller utbildningsstatus?
– Nej, utvecklingsländerna ska också vara med. Jag ska ha möte om det kommande utbildningsprojektet.

Med vilka?
– Det är inte offentligt än. Tanken är att vi tar fram strategier för hur vi ska arbeta på utbildningsområdet när projektet är klart.

Något mer du vill säga?
– Jag vill få fler att bli individuella medlemmar i WFD. Det kostar 50 euro om året. Hur mycket blir det i svenska pengar?

Ungefär 450 kronor.
– Per dag blir det …

Lite mer än en krona.
– Ja, där ser du. Det är inte mycket. Och så betalar man bara in medlemsavgiften en gång om året. Vi ska tillsammans vattna trädet så att det växer allt större och starkare.

Uppdaterad: 2021-02-23

Publicerad: 2011-08-31