2014-08-08

Colin Allen i Sverige på besök

FOTO: TOMAS LAGERGREN||

 

WFD:s ordförande både föreläste och gick med i Pridetåget under besöket.

WFD:s (World Federation of the Deaf) ordförande Colin Allen både höll föredrag och gick med i Pridetåget under hans Sverigebesök som också inbringade pengar till WFD. DT fick en kort pratstund med honom.

Välkommen till Sverige!
   – Tack så mycket! Norden är vackert: Vacker natur, kultur och vackra människor! Det är femte gången jag är här i Sverige. Första gången var nog 1997, då var jag ordförande för Australiens dövförbund och hälsade på WFD:s sekretariat som då låg här i Stockholm.

Vad gör du här denna gång?
– Jag är här för DQMO (Deaf Queer Men Only – ett veckolångt världsevent för döva homosexuella män som för första gången anordnades utanför USA, denna gång i Stockholm, reds anm.) där jag föreläste om döva homosexuellas rättigheter och dövas rättigheter. Allt detta bottnar i en och samma grund: mänskliga rättigheter. Under de tre år jag varit ordförande har jag varit ute och föreläst för olika grupper, minoriteter, inom dövsamhället: olika religiösa organisationer, homosexuella, dövföreningar, förbund och dövskolor med mera. Det är viktigt. WFD:s mål är att ge information och kunskap till döva om mänskliga rättigheter och medvetandegöra FN:s konvention för personer med funktionsnedsättning. I den finns fem artiklar som berör oss döva. 152 länder har hittills ratificerat den.

DQMO var också med i årets Pridetåg. Hur kändes det att delta?
– Det var speciellt för mig, inte bara för att jag själv är gay, utan för att vi marscherade tillsammans i blå t-shirtar och tecknade till folk som tittade på.
De säger att så många som 600 000 såg årets Pridetåg.
– Ja, efter marschen slog det mig: så många såg teckenspråket!

Under hans Sverigebesök föreläste han inte bara på DQMO. I dag föreläste han på Södertörns folkhögskola. I onsdags föreläste han även på Dövas hus i Stockholm. Där fick han också motta en donation på 500 dollar* av Stockholms dövas förening, något han tackade djupt för. Sveriges Dövas Riksförbund donerade 500 euro. Även DQMO donerade 1000 euro till WFD för att starta en arbetsgrupp för homosexuella, bisexuella och transpersoner.
Imorgon åker han hem till Australien. Och han sammanfattar besöket i Stockholm:
– Stockholm är toppen. Jag reser hela tiden och jobbar hela tiden, men här fick jag också kvalitetstid under DQMO. Och som gay känner jag mig välkommen i Stockholm.

Till sist. En fråga jag funderat på: hur mycket har du rest sedan du blev WFD:s ordförande?
– Bra fråga! ler han och plockar upp sin mobil ur fickan och visar via en app: han har tillryggalagt över 16 varv runt jorden och sammanlagt varit uppe i luften 36 dagar sedan han blev ordförande sommaren 2011.


* WFD:s ekonomi har länge varit begränsad, något som är vanligt bland internationella icke-statliga organisationer (Greenpeace är ett annat exempel på en sådan organisation). Dessa organisationer är ofta totalt beroende av länders och folks goda vilja att ge medel till organisationen i fråga. Sedan WFD:s sekterariat flyttade från Stockholm till Helsingsfors 2001 står sedan dess finska staten och finska dövförbundet för merparten av deras intäkter. WFD:s 132 medlemsländer betalar medlemsavgifter i fyra olika nivåer. Man går efter Världsbankens “ekonomiliga”. Där ligger Sverige högt upp – därför betalar Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) den högsta nivån i medlemsavgift till WFD.
Man kan även numera bli individuell medlem i WFD. För närvarande kostar det 50 euro för en svensk medborgare för att gå med i WFD som individuell medlem.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2014-08-08