2014-05-07

Christine Linnartz vill komma in i EU-parlamentet

FOTO: PRIVAT||

 

Står som nummer 15 på vallistan för tyska partiet Die Grünen.

Den tyska gröna politikern, Christine Linnartz, kandiderar till Europaparlamentet. Hon anser att det inte räcker med en döv ledamot i parlamentet i Adam Kosa.
– Han kommer ju från högerpartiet Fidesz, vi behöver också döva politiker på vänster- och mitten-kanten, säger hon.

Christine Linnartz, till vardags vice ordförande i det tyska dövförbundet och bosatt i Wuppertal i nordvästra Tyskland, har plats 15 på Die Grünens (De gröna) lista. Totalt har hennes parti 48 kandidater.
– Jag blev överväldigad när jag fick veta att jag hade femtonde plats. Det är fantastiskt roligt, säger hon.
Under förra EU-valet hade Die Grünen 12,1 procent av rösterna och fick därmed 14 platser i parlamentet. Tyskland har 96 platser i EU-parlamentet.
Hennes tre hjärtefrågor är fri rörlighet för personer med funktionsnedsättning och tillgänglighet i EU, implementering av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i EU, och ungdomsarbetslöshet.
– Döva i EU får inte alltid tolk när de får jobb eller börjar plugga i ett annat EU-land. Den fria rörligheten ska gälla alla, även personer med funktionsnedsättning, säger Christine Linnartz.
Hon trycker även på vikten av att döva får sin röst hörd i EU.
De kommunikationsbarriärer som i dag finns, måste elimineras, till exempel genom att utvidga tolkservicen. Hon vill också se att EU initierar projekt där en ny modell för hur ungdomar med funktionsnedsättning, bland annat döva, och flyktingar som fått asyl lättare kan få jobb, utvecklas.
– Jag vill se att EU tar ett större helhetsgrepp om det här. En ung flykting kan ju också ha någon form av funktionsnedsättning.
Två andra frågor som ligger henne varmt om hjärtat, är förstås klimat och miljö.
Christine Linnartz anser att Adam Kosa gör ett gott arbete i Europaparlamentet, men att eftersom han kommer från högerpartiet Fidesz, behövs det fler döva politiker i EU-parlamentet, på såväl vänster- som mitten-kanten, för att kunna komma fram till bättre kompromisser.
Varför ska man rösta i EU-valet?
– Ett bra exempel var lagförslaget i EU om att vattenaktörer i offentlig regi kunde privatiseras, något som kunde leda till ett dyrare vatten. Men det stoppades i EU, efter många protester från EU-medborgare*. Det lönar sig alltså att rösta, säger Christine Linnartz.


*Om privatisering av vattenaktörer enligt EU är tillåtet så måste EU-medlemmarna följa det. De antagna EU-lagarna gäller nämligen framför de nationella lagarna. 

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2014-05-07