2011-08-31

Britt vann en delseger mot försäkringsbolaget

Egenföretagaren Britt Karmgård nekades att teckna försäkring.

2009 anmälde hon Swedbank Försäkring till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Nu har försäkringsbolaget och hon via DO nått en förlikning. Anledningen till att bolaget backade, var att riktlinjerna skulle ses över inte bara i Sverige utan också i andra länder.

Britt Karmgård ansökte om fyra olika försäkringar (ålderspension, sjukförsäkring, premiebefrielseskydd och tjänstegrupplivförsäkring). Hon fick nobben för alla utom en. Den enda hon beviljades, var ålderspensionen.
  Förklaringen som gavs i ett brev till henne, var att tillgänglig forskning och samlade erfarenheter visar att risken är flera gånger större för personer med vissa funktionsnedsättningar att vid sjukdom eller olycksfall råka ut för långvarig eller permanent arbetsoförmåga än för genomsnittet. 

– Det var ett märkligt svar. Vad har mitt funktionshinder med sjukdom att göra? sade Britt Karmgård till Dövas Tidning 2009. 

I december förra året valde DO att stämma Swedbank Försäkring. Efter en konstruktiv diskussion, som DO uttrycker det, har Swedbank Försäkring och DO valt att förlika sig. Försäkringsbolaget har fått betala 70.000 kronor till Britt Karmgård. 
– Egentligen ville vi inte ha en förlikning utan rättegångsprocessen skulle få ta sin tid. Anledningen till att det ändå blev en förlikning, var att det kunde bli nya riktlinjer. Så jag ser det som en delseger, säger Britt Karmgård. 

Swedbank Försäkring återförsäkrar sig hos Sweden Reinsurance. En återförsäkring är ett sätt för banken att skydda sig mot att kostnaderna blir högre än de premier som betalats in. För att få rätt till återförsäkring, måste Swedbank Försäkring följa Sweden Reinsurances riktlinjer. En av dem är att inte ge döva sjukförsäkring. 
  Swedbank Försäkrings VD, Per-Erik Gullnäs, bekräftar att Sweden Reinsurance och dess moderbolag, Scor, har en stor översyn av sina riktlinjer. De kan enligt honom förmodligen leda till en förändring någon gång under det här året. På frågan om döva i större grad än tidigare kommer att ges individuella bedömningar i Sverige och andra länder där Scor är verksamt, till exempel Storbritannien och USA, hänvisar Per-Erik Gullnäs till Scor, som har säte i Frankrike. DT har varit i kontakt med Sweden Reinsurance, som vid DT:s pressläggning inte kunnat ge något svar. 

Vilka rutiner kommer Swedbank Försäkring nu att ha när döva ansöker om försäkring hos er?
– Vi kommer att ha en individuell prövning av varje ärende i kanske större utsträckning än tidigare där vi prövar individens förmåga att ta sig tillbaka till arbetslivet, säger Per-Erik Gullnäs.
Till Svenska Dagbladet säger DO:s utredare och jurist, Per Holfve: 
– Går man in på individen och gör en riskbedömning i det enskilda fallet så minskar risken för diskriminering. Om man till exempel bara säger ”döv, då är det avslag” så är risken uppenbar för diskriminering. 

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2011-08-31