2012-06-18

Bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering

Oppositionen körde över regeringen i och med att de den 14 juni röstade för att riksdagen skulle ge ett tillkännagivande till regeringen att de ”skyndsamt ska ta fram ett lagförslag”. Det är att diskrimineringslagen ska utvidgas så att bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning klassas som diskriminering. 
  Allianspartierna reserverade sig mot beslutet. Majoriteten i arbetsmarknadsutskottet som tagit fram ett förslag till beslut menar att samhället vinner på detta. 
  ”Ett tillgängligare samhälle kan bidra till ökad förvärvsfrekvens, höjd utbildningsnivå och ökad delaktighet bland personer med funktionsnedsättning”, skriver utskottet. Anledningen till att allianspartierna motsatte sig är att det är svårt att beräkna de merkostnader som den utvidgade diskrimineringslagen kan innebära.

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2012-06-18