2023-05-25

Boktips: De ville mig väl

Desirée Stensdotter, biblioteksassistent i Piteå, tipsar om boken “De ville mig väl”.

“De ville mig väl” är en kraftfull berättelse om Stina, en döv kvinna som utforskar sin relation till sin mamma och sin barndom som hon blev berövad på genom att inte få lära sig teckenspråk.

Romanen tar upp ett aktuellt perspektiv, dvs den övertro på teknik och inkludering som har lett till att döva och hörselskadade barn idag inte får möjlighet att lära sig teckenspråk.

Genom att läsa boken “De ville mig väl” får man en bra inblick i hur det historiskt har varit att vara döv i Sverige. Boken förklarar på ett bra sätt vikten av och rätten till fungerande kommunikation, samtidigt som den bjuder på en spännande berättelse som utspelar sig både i nutid och dåtid.

“De ville mig väl” tar upp känslomässigt komplicerade situationer som uppstår på grund av omgivningens bristande förståelse för behovet av tillgång till teckenspråk. Trots att omgivningen bara ville väl, ledde okunskap och missriktad omsorg ofta till felaktiga beslut.

I denna roman får läsaren möta världen genom en döv flickas ögon. Vi följer den nyfikna och modiga Stinas uppväxt under sextio- och sjuttiotalet, en tid då teckenspråket betraktades som något som skulle förstöra möjligheterna att lära sig tala. Stinas mamma, Gun, gör allt för att hitta rätt väg för sina två hörselskadade döttrar, baserat på de råd hon får från experterna hon möter.

Boken bygger på en sann historia och ger därmed extra värde för både döva och hörande läsare. En viktig tråd i berättelsen är när Stina hittar en kartong med minnen längst in i garderoben, sparade av hennes mormor. I kartongen finns även ett bunt brev som Stinas mamma skickade till sin mor i början av 60-talet.

Stina läser breven, i hopp om att finna svar på de obesvarade frågor hon har burit med sig genom livet. Genom att utforska breven försöker Stina återuppta relationen till sin mamma och komma till rätta med sin försvunna barndom. Hon kan inte glömma det som har varit, men kan hon förstå och förlåta?

“De ville mig väl” är en gripande roman som skildrar en döv kvinnas resa och samtidigt belyser vikten av teckenspråk och fungerande kommunikation.

Boken finns att låna på Piteå Stadsbibliotek samt vissa folkbibliotek i Sverige.

Detta är mitt sista boktips för i vår, så jag vill passa på att önska er alla en trevlig sommar!

Vi ses till hösten då jag fortsätter bjuder på nya boktips på teckenspråk!

Författare: Gunilla Vigert

Uppdaterad: 2024-02-13

Publicerad: 2023-05-25