2011-12-22

Bildtelefoni.net fortsätter utan avbrott

Nu kan landets bildtelefonanvändare pusta ut. Förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net kan nämligen fortsätta efter nyår. Örebro läns landsting, som driver tjänsten, har av PTS fått ett förlängt avtal med sex månaders uppsägningstid. Det gäller tills tvisten mellan landstinget, PTS och Verbaldigitalius är löst. Tjänsten har samma öppettider som vanligt.

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2011-12-22