2011-08-29

Bildtelefoni.net får bättre öppettider

Med start nästa år håller förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net öppet betydligt längre.

Dessutom ska den också kunna nås via video-chatt och app.  De nya öppettiderna är 06-24 alla dagar och börjar gälla den första januari 2012.

I dag har Bildtelefoni.net öppet mellan 07 och 22 på vardagar och mellan 09 och 17 på helger och helgdagar.     
  Senast sista mars nästa år ska tjänsten också kunna nås via videochatt. Programmet kan vara Skype, Oovoo eller någon annan motsvarande tjänst.     
Vidare ska kostnadsfria appar för Android-mobiler och Apples produkter – Iphone, Ipad och Ipod – tas fram senast 15 augusti nästa år.     
  Individuella anpassningar kan också göras för personer med dövblindhet. Till exempel kan en person med dövblindhet teckna till teckenspråks- och dövblindtolken men få skriven svenska tillbaka som svar.  
Kommunikationsmyndigheten PTS räknar med att Bildtelefoni.net kommer att öka i popularitet. 

Upphandling kunde överklagas

Vid DT:s pressläggning var upphandlingen av Bildtelefoni.net klar. Men den kunde dock överklagas fram till 13 juni.    
  Den leverantör som vunnit upphandlingen är Verbaldigitalius. Och den som förlorat är Örebro läns landsting, nuvarande leverantör av Bildtelefoni.net, på grund av att de har ett högre minutpris. Om det blir Verbal-digitalius som tar hand om Bildtelefoni.net från och med nästa år, kommer de att ha två underleverantörer: Omnitor som teknisk leverantör av bildtelefoner (som inte bara kan ta bild utan också tal och text) och TSP AB i Stockholm som tolkleverantör.    
  Verbaldigitalius, ett företag baserat i Trollhättan, tar fram anpassade IT-lösningar för människor med funktionsnedsättning. Bland annat har företaget bidragit till att göra TV-textremsan för SVT1 och 2 hörbar.

Få nya användare

På frågan om hur Verbaldigitalius ska arbeta med Bildtelefoni.net, ber VD Bengt Olsen att få återkomma.     
– Men grunden bör vara att Bildtelefoni.net måste synas utåt för presumtiva användare och att vi som leverantör lyssnar till användarna för att kunna utveckla tjänsten på bästa sätt, säger Bengt Olsen, som kan tänka sig marknadsföring som görs på flera sätt.      
  Ett exempel är enligt honom att återkommande följa en person eller en familj som i sin vardag eller i sitt arbete använder Bildtelefoni.net.     
– Inte som en såpopera, men något åt det hållet, säger Bengt Olsen, som tillägger att eventuella idéer först måste förankras hos PTS. 

Uppdaterad: 2011-08-29

Publicerad: 2011-08-29