2021-01-27

Bildtelefoni.net-upphandlingen klar

Nu är upphandlingen av förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net klar. Den nuvarande leverantören, Evantia, vann upphandlingen. Bara ett anbud inkom. Evantia kommer att fortsätta driva tjänsten tillsammans med Neriketolkarna och Nwise på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS). Nästa avtalsperiod, som inleds den 1 september 2021, kan uppgå till fem år. Vad som är nytt eller oförändrat för nästa period är:

– Ring direkt kan eventuellt komma att införas. Här kan talande personer ringa direkt till bildtelefonanvändare och teckenspråkstolk kopplas automatiskt in. PTS uppgav tidigare för DT att det beror på hur snabbt leverantören kan leverera funktionen i sitt system, och hur användarna upplever funktionen, något PTS tar reda på i projektform.

– Bildtelefoni.net ska endast fortsätta förmedla mellan svenskt teckenspråk och svenska.

– Bildtelefoni.net ska inte förmedla “envägskommunikation”, till exempel podd eller föreläsning.

– Det ska fortsätta vara öppet dygnet runt, som i dag, och tjänsten ska fortfarande finnas som app.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-03-01

Publicerad: 2021-01-27