2021-06-04

BILDEXTRA: Så följer vi SDR:s kongress

Andra sätt att följa kongressen än vanligt.

Årets SDR-kongress är annorlunda i och med att den är digital. Här nedan ser vi hur ombuden följer kongressen och vilka de är. 


Gotlands Dövas Förening

Ombud: Susanne Jonsson.


Dövas Förening i Örebro län

Ombud (fr.v.): Johanna Mauritzson, Maria Sundholm (längst fram), Rakel Burman, Jonny Dufvenberg och Josephine Willing.


Västra Götalands Dövas Länsförbund

Ombud: Sara Jernewall (fr.v.), Lena Johansmide, Gabriella Bal, Elisabeth Amanabadi, Tobias Engström och Rebecca Jonsson.


Uppsala Läns Dövas Förening

Ombud: Georgia Somaraki

Ombud: Thomas Spogardh


Västerbotten Dövas Teckenspråk Länsförening

Ombud: Therese Norman.


Dalarnas Dövas Förening

Ombud: Eva Norberg (fr.v.), Johan S Wisser och Stig Kjellberg.

Glasspaus.


Norrbottens Dövas Teckenspråksförening

Ombud: Jonas Brännvall (t.v.) och Jan-Olof Lidbom


Blekinge Dövas Länsförening

Ombud: David Tanoh.


Stockholms Dövas Förening

Ombud (fr.v.): Maria Rudin, Ellinor Persson, Ragnar Veer, Elsa Brunemalm, Henrik Sundqvist, Laith Fathulla och Joakim Hagelin Adeby.


Värmlands Dövas Länsförening

Ombud: Anna Eriksson


Jönköpings Läns Dövas och Teckenspråkigas Förbund

Ombud: Jonna Sjögren (fr.v.) och Åsa Gustavsson.


Skåne Dövas Distriktsförbund


Ombud (fr.v.): Annett Rosenlind, Pia Johnsson-Sederholm, Anna-Lena Hagnell Olehn (längst bort, till vänster), Natallia Tryfanava (längst bort till höger), Emma Tietze, Hedvig Ledung och Petra Eklund (närmast kameran).


Gävleborgs Dövas Länsförening

Ombud: Roger Sahlén


Y-läns Dövas Förbund

Ombud (fr.v.): Christian Östgård, Jessica Madan och Maja Westerlund.


NICLAS MARTINSSON

niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-06-05

Publicerad: 2021-06-04