2023-08-30

Besparingar påverkar dövpsykiatrin i väst

Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har föreslagit flera olika sparåtgärder inom vuxenpsykiatrin under 2023, rapporterar SVT Nyheter.
Det skulle innebära att den psykiatriska mottagningen för döva och hörselskadade som har hela Västra Götaland som upptagningsområde får förändrat uppdrag, och att mottagningens personal istället skulle fungera som konsulter till den ordinarie psykiatrin. Västra Götalands Dövas Länsförbund och SDR har gemensamt försökt stoppa förändringen, och fått gehör. Mottagningen blir kvar men flyttas, i dagsläget oklart vart.

REDAKTIONEN
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2023-10-03

Publicerad: 2023-08-30