2022-02-17

Bertil Lindau 1930-2020

IN MEMORIAM Bertil Lindau från Helsingborg gick bort den 12 december 2020. Han var mångårig aktiv i den skånska dövrörelsen. Bland annat hade han suttit i styrelsen för Helsingborgs Dövas Förening, Malmöhus Dövas Länsförbund (nuv. Skånes Dövas Distriktsförbund) och schackklubben Kärnan, t.ex. som ordförande och kassör. Vidare gjorde han otroliga insatser för Träffpunkten (sommarstuga för döva i Munka-Ljungby) och Sjöstranden, Hässleholms Dövas Förenings fritidsanläggning. Bland annat var han med och gjorde en del reparationsarbeten. Den 28 januari i år begravdes han tillsammans med sin son, Mats, i Helsingborg. Vi var med på begravningen. Det blev ett väldigt fint avsked. Så sorgligt att både Bertil och sonen gick bort i corona. Vi tänker på dem.

ANNA OCH SVERKER ANDERSSON MED FAMILJ

Uppdaterad: 2022-02-17

Publicerad: 2022-02-17