Tolkanvändare i Stockholm med omnejd kan pusta ut. Beredskapstolkningen avslutas inte abrupt den 1 november som många befarat. (ARRANGERAD BILD: Personerna i bilden har inget med artikeln att göra) FOTO: TOMAS LAGERGREN||

Tolkanvändare i Stockholm med omnejd kan pusta ut. Beredskapstolkningen avslutas inte abrupt den 1 november som många befarat. (ARRANGERAD BILD: Personerna i bilden har inget med artikeln att göra) FOTO: TOMAS LAGERGREN||