2015-10-27

Beredskapstolkning fortsätter i Stockholm

Tolkanvändare i Stockholm med omnejd kan pusta ut. Beredskapstolkningen avslutas inte abrupt den 1 november som många befarat. (ARRANGERAD BILD: Personerna i bilden har inget med artikeln att göra) FOTO: TOMAS LAGERGREN||

Avslutas inte abrupt den 1 november.

Beredskapstolkning i huvudstadsområdet fortsätter efter den 1 november, meddelar Stockholms läns landsting. Detta efter att inga tolkbolag lämnat anbud i upphandlingen av jourtolkningen. 
Stockholms Dövas Förening är lättad.

Nyligen gjorde Stockholms läns landsting en upphandling av tolktjänsten för döva, hörselskadade, dövblinda och vuxendöva. Tolkbolag kunde lämna anbud för nio olika områden, till exempel teckenspråkstolkning och dövblindtolkning. För just området beredskap hade inga tolkbolag lämnat några anbud. Enligt uppgift till DT var det för att landstingets ersättning var för låg – tolkbolag skulle inte kunna få täckning för sina kostnader att alltid ha en beredskapstolk när tolkcentralen hade stängt. Sedan skulle en ”bakjour” också finnas – det vill säga tolkbolaget som hade hand om beredskapstolkning skulle samordna in fler tolkar vid behov än den tolk som hade beredskap.

Det skapade oro – hur skulle tolkanvändare kunna få jourtolk efter den 1 november, då det nya avtalet skulle börja gälla? 
Men Stockholms läns landsting har ett lugnande besked: avtalet för beredskapstolkning med tolkbolaget Stockholmstolkarna förlängs som längst till och med den sista april nästa år. Det innebär att tolkanvändare i Stockholm med omnejd kan pusta ut. De har fortsatt tillgång till jourtolkning.
– Vi är glada att Stockholmstolkarna har fått avtalet förlängt men det är ändå en oroande signal att ingen lagt anbud. Det är av största vikt att landstinget funderar kring kostnaderna för beredskapstolkning och ser till att bolag vill lägga anbud, säger Mona Riis, intressepolitisk sekreterare vid Stockholms Dövas Förening (SDF).
Tillsammans med Stockholms Dövas Ungdomsråd har SDF bevakat tolkupphandlingen.
– Vi känner oss inte oroliga för området beredskapstolkning nu när STAB har fått avtalet förlängt då de levererar en god kvalitet och sköter beredskapstolkningen bra, säger Mona Riis.

Läs mer om upphandlingen av de övriga områden, till exempel dövblindtolkning och teckenspråkstolkning, på dovastidning.se inom kort.


Så beställer du beredskapstolk

Om du är i akut behov av beredskapstolk, till exempel när du blir inlagd på sjukhus, kan du ringa Tolkcentralen när de har öppet på kontorstid eller 1177 Vårdguiden. En tolk är på plats inom en timme.

Uppdaterad: 2021-01-28

Publicerad: 2015-10-27