2016-05-21

DT PLAY: Aktion på Teckenspråkets dag

På Teckenspråkets dag i lördags ägde aktionen “Begravning av vår tystnad” rum i centrala Stockholm. Uppemot 300 personer kom och demonstrerade att de vägrade vara tysta mera. Inslaget är textat. 

MOA GÄRDENFORS
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-05-10

Publicerad: 2016-05-21