2014-01-23

Åtalsanmälan mot Manilla-medarbetare

I december fick skolan kännedom om att en medarbetare vid Manillaskolan skulle ha närmat sig en elev på ett olämpligt sätt. Medarbetaren skickades hem. Och skolan gjorde en anmälan till personalansvarsnämnden. Den här veckan har nämnden haft möte, där det då beslöts att göra en åtalsanmälan. Det innebär att åklagaren gör en bedömning om medarbetaren begått ett brott eller inte. “Åtalsanmälan bygger på fyra elevers berättelser”, säger Åsa Karle, ansvarig avdelningschef vid Specialpedagogiska skolmyndigheten till DT. Medarbetaren ska ha ofredat de fyra eleverna med ord och handlande vid flera tillfällen. Denne arbetar hemma medan polisen eller åklagaren utreder händelserna. 

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2014-01-23