2012-10-09

Åsbackaskolan i Gnesta flyttar till Örebro 2014

FOTO: DRAGO PRVULOVIC

Birgittaskolan ska ta över verksamheten.

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har beslutat att flytta verksamheten från Åsbackaskolan till Birgittaskolan. Orsaken är det minskade antalet elever.

Åsbackaskolan är en skola för döva och hörselskadade barn som har ytterligare funktionsnedsättning. Antalet elever har minskat sista åren. Stora avgångskullar har lämnat, få har tillkommit. Så få att enligt SPSM tros skolan endast ha tolv elever på tio årskurser 2014.
Hos föräldrarna som har barn på Åsbackaskolan har under en längre tid funnits en oro för en flytt, med tanke på att det handlar om barn som kan vara särskilt känsliga för förändringar. Och de har kritiserat SPSM och menar att de inte marknadsfört Åsbackaskolan på ett effektivt sätt, så att skolan kan få in fler elever.

SPSM ser ingen annan lösning för att de ska kunna på längre sikt fortsätta erbjuda en kvalitativ utbildningsmiljö för de få elever som går på Åsbacka.
– Jag har inför beslutet tagit del av vad både föräldrar, personal och intresseorganisationer anser om förslaget och kan förstå att många är oroliga. Att gå in och göra förändringar i barnens skolmiljö är ju bland det svåraste vi kan göra som beslutsfattare inom skola, säger SPSMs generaldirektör Greger Bååth.
Ragnar Veer, förbundsordförande på Sveriges Dövas Riksförbund tror att kritiken mot SPSM varit befogad, och menar att beslutet var tråkigt men nödvändigt.
– Grunden till beslutet var att ta vara på kompetensen i specialpedagogik och framförallt kompetens i teckenspråk för att täcka elevernas speciella behov. Och Örebro har båda Birgittaskolan och Ekeskolan. SDR kräver att SPSM ser till att de båda skolorna ska ha ett bra samarbete och låta speciallärarna arbeta i dessa skolor för flexibilitetens och kompetensens skull. Och SDR tror till trots beslutet det blir något bra av det i framtiden, säger Ragnar Veer.

Åsbackaskolan kommer att ligga i anslutande lokaler till Birgittaskolan som är en skola för döva och hörselskadade.
Ekeskolan som också ingår i SPSM har elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar. De har nyligen nybyggda anpassade elevhem för barnen som följer med till Örebro. Greger Bååth anser att det är det bästa alternativet för eleverna, att deras skolgång är förlagd tillsammans med en regional skola.
– I grundsärskolan finns ju idag elever som antingen läser enligt grundsärskolans eller träningsskolans kursplaner, menar Bååth.

SPSM hoppas att så många som möjligt av personalen i Gnesta väljer flytta med till skolstarten i Örebro hösten 2014.
De känner eleverna väl och har en särskild kompetens för elevgruppen, även om det finns en hög kompetens kring elever med flerfunktionsnedsättningar i Örebro.
– Naturligtvis kommer vi att upprätta enskilda planer för varje elev tillsammans med deras föräldrar om hur övergången kan göras så smidig som möjligt, avslutar Greger Bååth.
På skolan arbetar idag totalt 95 personer som nu riskerar att bli av med jobbet de kommande två åren.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2012-10-09