2011-05-30

SPSM får handbojor

TOMAS LAGERGREN

Anledningen till missnöjeutmärkelsen är brister som sämre utbildnings-kvalitet och kritik av Skolinspektionen efter deras tillsyn av specialskolorna.

Hur känns det att motta utmärkelsen av Sveriges Dövas Ungdomsförbund?
– Det är såklart inte kul att få denna utmärkelse men jag tolkar det också som att SDU har ett mycket stort intresse för specialskolan och vill utveckla den vilket är bra och de kommer med bra synpunkter, säger Greger Bååth.
SDU skrev i sitt pressmeddelande att SPSMs deviser som ”för likvärdig utbildning”, ”alla har rätt att lära på sina villkor” inte uppfyllt deras förväntningar. De menar att den likvärdiga utbildningen ni pratar om inte är tillräcklig. Kommentar?
– Jag tycker kritiken som de framfört kring teckenspråksmiljön är fel. Och de skriver att vi hindrar ungdomar men vi jobbar för att ungdomarna ska jobba förbi hindren. Och Skolinspektionens kritik tar vi på största allvar och skolinspektionens rapport är ett bra underlag för att jobba vidare med bristerna.
SDU kritiserade även er slopning av skolmästerskapen. Idag får eleverna bara träffas en dag om året istället för fyra. Varför?
– Vi tycker det är viktigt att ungdomarna ska träffas, inte bara tävla mot varandra. Idag var vi i Nyköping på en upplevelsedag. Att anordna tävlingar ingår inte i skolans uppdrag. Idrottsklubbarna eller Svenska Dövidrottsförbundet, SDI kan åta sig sådana evenemang.
Några konkreta åtgärder?
– Bland annat att rektorerna ska vara bra pedagogiska ledare. Och kvaliteten ska höjas genom att följa upp resultat på individnivå. Det jobbar vi redan med, men vi ska bli ännu bättre på det. SDU ska också göra ett handlingsprogram som vi ska ta till oss och jobba vidare på.
Elevantalet minskar också. Hur ser du på det?
– Enda sättet är att utveckla skolan så att de föräldrar som ska välja i framtiden, tar oss när de väljer skola. Man ska se möjligheter, inte bara hinder.

FOTNOT: SDUs pressmeddelande och motivering till missnöjeutmärkelsen: http://korta.nu/handbojor2011

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2011-05-30