2023-05-10

Hybridmöte är årets tecken 2022

Hybridmöte är årets tecken 2022. FOTO: Språkrådet/Institutet för språk och folkminnen

Idag, den 14 maj kl 08.00, meddelade Språkrådet att årets tecken blir “hybridmöte”.Språkrådet har utsett årets tecken sedan 2020. Årets tecken sedan dess har varit “vaccin” (2021) och “corona” (2020).

Även våra grannar i syd och väst har tillkännagett årets tecken 2022. Danmark utsåg årets tecken den 13 maj och valet föll på “utrolig” (översätts till ‘otrolig’). Norge utsåg årets tecken för första gången i år. Det gjorde de den 25 mars. “Årets tegn” blev då “absurd/kaos”.

Så här skriver Språkrådet på sin hemsida om årets val av tecken:
“Det har inkommit många bra nomineringsförslag som sammanfattar det föregående året på ett bra sätt. Det tecken som valdes till årets tecken är ’hybridmöte’. Tecknet beskriver en fenomen som blivit vanligt efter pandemin, nämligen möten där vissa personer deltar fysisk och vissa personer deltar via videolänk. Förledet ’hybrid’ är ett nybildat tecken som åskådliggör att deltagare kommer in från olika håll till samma plats. Tecknet ’hybrid’ har bara noterats i sammansättningen ’hybridmöte’, inte i andra sammansättningar som exempelvis ’hybridbil’ eller ’hybridcykel’”.

OLIVIA RENNER BALKSTAM
olivia.r.balkstam@dovastidning.se

Uppdaterad: 2023-05-14

Publicerad: 2023-05-10