2015-01-21

Ännu en dokumentär om bristfällig undervisning

||

Elever på Östervångsskolan ligger bakom dokumentären.

I början av januari publicerade Jonna Delvert, elev på Birgittaskolan i Örebro, en dokumentärfilm. I filmen berättar hon och skolkamraterna om tvåspråkigheten på Birgittaskolan. De upplever diskriminering, brist på teckenspråk och missförstånd. Dokumentären fick en stor spridning i sociala medier. I går publicerades ytterligare en dokumentärfilm, den här gången av eleverna på Östervångsskolan i Lund.

15-årige Kristoffer Kold Erlandsen, elev på Östervångsskolan, har tillsammans med 14-årige skolkamraten Nikolaj gjort en ny dokumentärfilm. I filmen visar de vad eleverna tycker om tvåspråkigheten på deras skola.
– Vi tyckte att Jonnas dokumentär var toppen och då blev vi inspirerade att göra en liknande video, berättar Kristoffer.

I dokumentären berättar eleverna på Östervångsskolan hur de upplever situationen där. Kristoffer sammanfattar att de tycker att tvåspråkigheten på Östervångsskolan inte fungerar bra. Till exempel så glömmer lärarna att använda teckenspråk och de flesta är dåliga på det. Eleverna upplever också att detta problem funnits länge men att det förvärrats med tiden. Detta känns igen av Isabella Hagnell, en före detta elev på Östervångsskolan.
– Detta problem har funnits länge, säger hon i videon.

Östervångsskolans rektor Ann Holmström tar dokumentären på stort allvar. Hon medger att det händer att det finns personal som talar svenska på rasterna till exempel. Hon anser att lärarna ska teckna så mycket de kan och det gäller även utanför lektionstid. Skolledningen för också ständigt en diskussion i personalgruppen om hur viktigt det är att ha vanan att använda teckenspråk.
– Vi ska bli bättre på det, säger hon.
Kristoffers och Nikolajs dokumentär visar också att det händer att eleverna använder tolk under lektionstid istället för att ha en direktkommunikation med lärarna.
– Om vi har tolk jämt, då är det lika bra att gå på en hörande skola istället, säger en elev i dokumentärvideon.

Det finns några lärare som inte fullt ut behärskar teckenspråk och på deras teckenspråkiga lektioner används alltid tolk, säger rektorn. Det eleverna lyfter är enligt henne oerhört viktigt och det är något skolledningen på Östervångsskolan kommer att utveckla ännu mer.
– Vi har språket som ett prioriterat mål i vår skola och vi ska erbjuda en bra fungerande tvåspråkig miljö, säger hon.

Men i filmen framgår det att eleverna upplever att skolledningen inte förstår att detta är allvarligt. I somras tog Kristoffer kontakt med rektorn Ann Holmström. Då upplevde han att skolledningen verkade positiv men fortfarande idag har det inte skett någon förändring.
Ann Holmström säger att de kommer fortsätta att förbättra kompetensutvecklingen i teckenspråk. Hon kommer att leda ett arbete med att ta fram en språkplan som de ska använda inför flytten med Tunaskolan i januari nästa år. Språkplanen ska konkret beskriva hur skolledningen fortsätter arbeta med tvåspråkigheten. Då är eleverna också inbjudna att genom elevrådet vara med i arbetet med planen.
– Elevernas berättelser är viktiga. Vi lyssnar och tar deras krav på allvar. Det är det elevdemokrati handlar om, säger hon.

Kristoffer vill tacka Jonna Delvert för hennes initiativ till den första dokumentärvideon.
– Hon har lyckats skapa en viktig debatt, avslutar han.


Se Jonna Delverts video här.

Kristoffers och Nikolajs video – se här.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2015-01-21