2014-09-28

Anna Stenson invald i kommunfullmäktige

||

Representerar miljöpartiet på Lidingö.

Blir en av fyra representanter för miljöpartiet på Lidingö.

Grattis till kommunfullmäktigeplatsen! Hur känns det?
– Tack! Det är blandade känslor. På Lidingö ökade miljöpartiet något och behöll våra tidigare 4 mandat och flera av oss toppkandidater fick många kryss. Tack så hemskt mycket för mina 67 personkryss på Lidingö! Det känns hedrande att så många tycker att jag gör ett bra jobb i kommunpolitiken på Lidingö. Tyvärr känner jag också sorg efter detta val då 13 procent av Sveriges befolkning sympatiserar med åsikter som handlar om att människor är olika värda. Sverigedemokraterna har tidigare gått ut med att de inte driver frågor om tillgänglighet. “Det är inte vårt område” har de tidigare svarat när representanter från olika förbund frågat ut dem i Almedalen. Tyvärr blir följden av detta även att det drabbar gruppen funktionsnedsatta och även om jag som döv inte räknar mig som funktionsnedsatt utan bara teckenspråkig så drabbar synen på att människor är olika mycket värda oss alla.

Vad är det du vill göra för Lidingö kommun där du är vald?
– På Lidingö är det främst tre områden jag fokuserar på (även om jag bryr mig om en hel massa saker): Natur och miljöfrågor, biologisk mångfald och tillgänglighet. Och jag vill ha en varmare politik och inte ett varmare klimat. Jag vill påverka synen på naturen, miljön och klimatet och alla arters lika värde så att det blir självklart i alla planer vare sig man pratar om att bygga ett hus eller fundera på var ett badhus ska ligga.
Vidare vill jag att synen på alla människors lika rättigheter och lika värde ska prägla allt vi gör på Lidingö. Det ska vara tillgängligt, varmt och välkomnande att bo här, för alla.


Så gick det för de andra kandidaterna i valet:

Piakerstin Silverdal (KD) fick 23 röster och kom inte in i landstingsfullmäktige i Gävleborgs län som ordinarie, men som 3:e ersättare.
Moderaterna Ola Lundström och Joakim Hagelin-Adeby valdes inte in i landstingsfullmäktige i Stockholms län. De fick 59 resp. 64 röster.
Socialdemokraten Lasse S Lorentzon (37 röster) blev ersättare i kommunfullmäktige.
Henrika Majer-Lorentzon (64) kom inte in i Örebro kommun resp. landstinget.
Jenny Schöldt (V) i Tomelilla kommun fick tre röster och valdes inte in.
Därmed är Anna Stenson (MP) den enda döva invalda politikern i Sverige (så vitt vi vet).

Mer om dem kan du läsa om här.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2014-09-28