2016-02-22

Anna Stenson hoppar av lokalpolitiken

||

Missnöjd med Lidingö kommuns tillgänglighetsarbete.

Anna Stenson (MP) är en av Sveriges få döva politiker. Hon har nu bestämt sig för att sluta som kommunpolitiker på Lidingö. Hon upplever att kommunen inte gjort några framsteg på tillgänglighetsområdet.

Anna Stenson var tills nyligen den enda döva politiker i Sverige som hade en ordinarie plats i en politisk församling, nämligen kommunfullmäktige på Lidingö. Andra döva politiker, Lasse S Lorentzon (S) i Örebro och Piakerstin Silverdal (KD) i Gävle, är ersättare i kommun- respektive landstingsfullmäktige.

Nu är Anna Stenson trött på att ha kämpat förgäves för en tillgängligare kommun. Hon avgår därför i protest för att tillgängligheten enligt henne prioriterats ner i både Miljöpartiet Lidingö och i kommunen i allmänhet.
– Partiets program och åsikter på riksnivå överensstämmer väl med mina åsikter inom detta politiska område. Dock har inte Miljöpartiet på Lidingö alls denna vilja till att driva tillgänglighetsfrågor och jag har gång på gång fått veta att tiden för dessa frågor inte är just nu, säger hon till Dövas Tidning.

Som exempel på otillgänglighet är sammanträdeslokal utan hörselslinga, avsaknad av information på teckenspråk på kommunens sajt och mötesrum med dålig belysning. Hon anser också att man inte ska behöva meddela sin ankomst och sitt behov av tillgänglighet innan man dyker upp på ett möte. Och man ska inte heller behöva sitta och rösta om byte till en tillgängligare lokal.
– Man kan aldrig rösta om tillgänglighet då funktionshindrade aldrig kan vara i majoritet, säger hon.

Anna Stenson fortsätter dock som ersättare i landstingsfullmäktige i Stockholm. Där ska hon bland annat slåss för att göra telefonväxelsystemet tillgängligare. I dag måste man lämna sitt telefonnummer när man kommer fram till en vårdcentral för att senare bli uppringd. Men för texttelefon- och bildtelefonanvändare är det svårare eftersom man då måste tala om två telefonnummer: det ena till förmedlingstjänsten och det andra till privatnumret. Men i vårdcentralens telefonsvarare kan man i dag bara uppge ett nummer. För dem som ringer via Texttelefoni.se och saknar telefonnummer kan man inte bli uppringd heller.

Uppdaterad: 2021-01-28

Publicerad: 2016-02-22