2011-11-10

Anna: – Jag önskar att jag fick teckenspråk

FOTO: NICLAS MARTINSSON

21-åriga Anna Kain Wyatt önskar att hon hade kunnat teckenspråk innan hon började studera på högskola. Om meritpoängssystemet kvarstår, tror hon att fler hörselskadade kommer att avstå från att lära sig teckenspråk.

Anna Kain Wyatt visste att döva använde teckenspråk när hon gick integrerat i skolan, men inte att hörselskadade kunde ha nytta av teckenspråk. Hon hade också ingen möjlighet att få teckenspråk. När hon började plugga genusvetenskap vid Södertörns högskola, märkte hon att det var en stor skillnad på att sitta i en föreläsningssal med över 100 personer och att gå i en gymnasieklass med 30 elever.

 

Anna Kain Wyatt gick med i Unga hörselskadade (UH) 2005. Det var efter att hon deltog i ett teckenspråksläger anordnat av UH. Vännerna i UH tipsade henne om att prova att ha teckenspråkstolk på högskolan. När hon läste genusvetenskap en termin hade hon ingen tolk. Men när hon började läsa programmet Utveckling och internationellt samarbete, testade hon att ha tolk.
Hur går det att hänga med i föreläsningssalen?
– Efter att jag har fått den här tolken, går det jättebra, säger hon, som nu är inne på sin fjärde termin.
Hon har en så kallad ketchuptolk som ”bara” tecknar när hennes klasskamrater pratar eller när föreläsaren, som har en hörselslinga på sig, inte talar högt och tydligt.
Tidigare använde Anna Kain Wyatt mest tecken som stöd (TSS). Nu övergår hon allt mer till genuint teckenspråk.
– Jag har haft väldig tur som har döva vänner. Den vägen har jag lärt mig teckenspråk.

Hur tror du att hörselskadade gymnasieelever generellt tänker när de väljer vilket språk de vill läsa – väljer de bort teckenspråk då?
– Jag tror att det finns en stor risk att de gör det om de inte vet att man kommer att kunna använda teckenspråk senare. De väljer också bort det om de vet att de får mindre poäng om de läser teckenspråk.

UH har sagt med eftertryck att hörselskadade inte ska behöva välja mellan att läsa teckenspråk för att kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor och att läsa ett modernt språk, få meritpoäng för det och därmed lättare komma in på drömutbildningen. Södertörns högskolas studentkår, SöderS, protesterar också mot att meritpoängssystemet inte premierar teckenspråk.
Anna Kain Wyatt tror att den växande gruppen döva med cochleaimplantat (CI) och hörselskadade kommer att ha nytta av ”ketchuptolkning”. Men om meritpoängssystemet inte ändras:
– Risken är att färre får ketchuptolkning i framtiden, säger hon, som ännu inte vet vad hon vill göra efter utbildningen. Nu har hon minst tre terminer kvar.

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2011-11-10