2011-08-31

Android ikapp Iphone

Länge var Iphone den populäraste smarta mobilen i Sverige. Men under första kvartalet 2011 har antalet Android-användare kommit ikapp antalet Iphone-innehavare. Cirka 900.000 svenskar hade nämligen en Android under det kvartalet, enligt Mediavision, som gjort en analys. Anledningen är enligt dem att Android finns i olika prisklasser. Vidare har de skattat det sammanlagda värdet av mobilapplikationer till 100 miljoner för helåret 2010.

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2011-08-31