2014-11-06

Alla svenska filmer textas på SF Bio

||

I december kan döva och hörselskadade gå på bio när de vill.

Sveriges största biografkedja, SF Bio, levererar en glädjande nyhet: från och med den 5 december ska alla svenska filmer visas med text. Därmed kan döva och hörselskadade biobesökare gå på bio när de vill. 

När döva och hörselskadade vill se en svenskproducerad film med text hänvisas de till särskilda visningar, ofta på sämre tider. Organisationer som Sveriges Dövas Riksförbund (SDR), Hörselskadades Riksförbund (HRF) och Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF) har länge slagits för att alla svenska filmer ska visas med text. De menar att det är diskriminerande att inte kunna gå på bio när och var man vill. SDUF delade ut det föga smickrande priset, Handbojor, till SF Bio 2009 just av den anledningen.

Med start första helgen i december visas alla svenska filmer med text.
– Vi tror att detta är en efterlängtad nyhet för väldigt många biobesökare. Det är inte bara kunder med nedsatt hörsel som ibland har svårt att uppfatta dialogen på svenska filmer, säger Thomas Runfors, informationschef vid SF Bio.

Nu finns en särskild sida på sf.se där man ser vilka filmer som är textade. I december kommer SF Bio att vända på det – det är att samma sida nu informerar om vilka filmer som är otextade. Detta eftersom några filmer inledningsvis kan komma att sakna textremsa.
Vad fick er att ta beslutet om att samtliga visningar ska vara textade?
– Anledningen till beslutet är flera. Dels har vi haft en dialog om detta med dövas och hörselskadades intresseorganisationer i flera år, dels så har vi själva en målsättning att alla ska kunna gå och se film på SF Bio och dels har ju digitaliseringen av biograferna och filmerna tekniskt underlättat möjligheten till textad visning enormt. Sen har den utökade lagstiftningen* självklart aktualiserat frågan ytterligare men jag skulle tro att vi ganska snart hade hamnat i detta beslut ändå. Oavsett vilket är vi glada att ta ytterligare ett steg framåt i att kunna erbjuda samtliga målgrupper i Sverige en möjlighet att få full tillgång till våra biografer och vårt filmutbud, säger Per Mårtensson, programchef vid SF Bio.

SDR och SDUF jublar över beslutet.
– Vi ser detta som ett viktigt steg på vägen för ett tillgängligt samhälle där döva och hörselskadade kan ta del av svensk kultur, säger Hanna Sejlitz, ordförande för SDR.
– Med anledning av dagens besked så kan Sveriges Dövas Ungdomsförbund stolt säga att handbojorna är borttagna. Nu är alla barn och unga välkomna till bion på lika villkor, säger Mia Modig, ordförande för SDUF.


* Den utökade diskrimineringslagen träder i kraft den 1 januari 2015. Den går ut på att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering. Förbudet mot diskriminering gäller alla områden som i dag omfattas av nuvarande diskrimineringslagstiftning: arbetsliv, utbildning, hälso- och sjukvård och socialtjänst med flera. Undantag finns dock: det är att förbudet mot diskriminering inte ska gälla privatpersoner, företag som har färre än tio anställda och säljer tjänster och varor. SF Bio har fler än tio anställda och omfattas därmed av diskrimineringsförbudet.

 

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2014-11-06