2011-10-20

SDR: Arbetsförmedlingen förmedlar fel bild av döva

MONTAGE: TOMAS LAGERGREN

Dövrörelsen rasar efter olyckliga formuleringar i AF:s annonskampanj

Arbetsförmedlingen satsar stort på sin annonskampanj ”Se kraften” med syftet att lyfta fram människor med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. Men kampanjen slog fel. I en av annonserna där en döv tjej som jobbar på Ikea ställer upp med sin arbetsgivare har rubriken: ”En del säger hörselskadad. Vi säger talang”. Reaktionerna lät inte vänta på sig.

I kampanjen ”Se kraften” ställer olika funktionsnedsatta upp tillsammans med sina arbetsgivare och förklarar hur bra det fungerar. Tanken är att det ska skapa en positiv bild av funktionsnedsatta och att de är en underutnyttjad resurs på arbetsmarknaden.
– Vi vill uppmärksamma arbetsgivarna att se kraften istället för hinder, säger Henrietta Stein, chef för avdelningen Rehabilitering till arbete.

I en av annonserna återfinns en döv tjej som jobbar på Ikea tillsammans med sin arbetsgivare. Annonsen har rubriken: ”En del säger hörselskadad. Vi säger talang”.  Och bildtexten löd: ”eftersom det tar lite längre tid att lära sig vissa arbetsuppgifter är hon anställd med lönebidrag”. Det var den som upprörde mest. Dövrörelsen reagerade kraftigt och bland annat på facebook diskuterade man annonsen.
Sveriges Dövas Riksförbund, SDR, riktar stark kritik mot annonsmakarna och Arbetsförmedlingen, som godkände annonsen.

– Formuleringen (se ovan) är både nedsättande och kränkande mot döva, och dessutom helt fel. Döva har lika bra uppfattnings- och inlärningsförmåga som andra. Om det tar längre tid för ett budskap att nå fram, så beror det på att den som ska informera inte vet hur kommunikation med döva fungerar, säger SDR:s ordförande Ragnar Veer. Med svenskt teckenspråk som alla kan lära sig, eller teckenspråkstolk finns inga hinder för kommunikation, menar förbundet.

Döva ute i landet söker jobb, precis som alla andra och vill göra rätt för sig. En del ger ett uttryck för en oro över om de kan få jobb när Arbetsförmedlingen ger fel bild av döva.
– Jag vill poängtera att ingen av texterna i annonserna syftar till att peka ut en hel grupp och är heller inte avsedda som generella påståenden. Jag hoppas alla döva istället känner att kampanjen ger en positiv känsla och att Arbetsförmedlingen lyfter fram viktiga och kompetenta personer som finns bland de arbetssökande i den här gruppen. En person med funktionsnedsättning är inte automatiskt berättigad till lönebidrag då det är något som avgörs av arbetsförmågan i relation till vilka arbetsuppgifter som ska utföras, säger Henrietta Stein.

Ni har personal inom er organisation som varje dag jobbar med arbetssökande med olika funktionshinder och som har en bred kompetens och kunskap om hur dessa fungerar och hur deras situation ser ut i verkligheten – hur kunde bilden ändå bli skev?
– Arbetsförmedlingens personal inom det här området är oerhört kunniga och måna om ge bästa möjliga stöd. I det här enskilda annonsfallet handlar det om ett korrekturfel. Ett och samma begrepp skulle använts i hela annonsen. Men tyvärr blev det fel och det kommer att rättas till. Varje annons skildrar enskilda individer och deras erfarenheter på arbetsplatsen, det handlar inte om att utmåla hela grupper. Kampanjen består dessutom av flera olika filmer och annonser och kampanjen i sin helhet hoppas jag kommer ge alla ett positivt intryck.

Ragnar Veer, förbundsordförande på SDR vill att ni ska be döva om ursäkt och göra om annonskampanjen. Kommer ni att göra det?
– Då texten i den aktuella annonsen har kunnat misstolkas kommer vi att omformulera texten och även rätta ett korrekturfel som förekom i en bildtext. Detta fel bestod i att ett och samma begrepp inte blev använt i hela annonsen, vilket var meningen. Den nya annonsen kommer att användas då den godkänts av berörda personer. Jag kan avslutningsvis säga att Arbetsförmedlingen har bjudit in SDR till ett samtal kring hur man på bästa sätt kan hjälpa fler att komma ut på arbetsmarknaden, avslutar Henrietta Stein.

FOTNOT
Även Ikeas VD i Sverige, Peter Agnefjäll vill träffa Sveriges Dövas Riksförbund och föra en dialog med dem, dels om annonskampanjen och om hur IKEA kan bli en bättre arbetsgivare för döva och också hur döva kunder kan bemötas på ett bättre sätt.

 

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2011-10-20