2014-05-08

Adam Kosa vill bli omvald

FOTO: NICLAS MARTINSSON||

Känner inte sig färdig med EU.

Adam Kosa från Ungern blev den första döva ledamoten i EU-parlamentet 2009. I år ställer han upp för omval.
   – Jag känner mig inte färdig med uppdraget, säger Adam Kosa till DT. 

Adam Kosa representerar det nationalkonservativa partiet, Fidesz.
Partiet är det största i Ungern och sitter i regeringsställning. Adam Kosa har nummer 11 på partiets lista till Europaparlamentet i år. Fem år tidigare hade han en tolfte placering.
– Det att jag nu har en högre placering på vallistan, visar att mitt parti respekterar mig och anser att jag har gjort ett gott arbete de fem senaste åren. Jag känner mig tacksam och ödmjuk, säger Adam Kosa, som är utbildad jurist och ordförande för det ungerska dövförbundet vid sidan av EU-uppdraget.
Ungern har 21 platser i parlamentet, en färre jämfört med den nuvarande mandatperioden. För fem år sedan hade Fidesz 56,4 procent av rösterna i EU-valet. Och den ungerska spärren är 5 procent (Sveriges är 4 procent). Så om ett parti får färre än 5 procent av rösterna, utesluts det. Chansen är därmed större för Adam Kosa att knipa en plats. En thriller väntar alltså med andra ord då hans elfte placering inte är helt säker. Särskilt då Fidesz backade ganska kraftigt i det nationella valet i år, från 53 procent år 2010 till 45 i år.
– Jag hoppas på minst hälften av rösterna, säger Adam Kosa.
Han blir ombedd av DT att berätta om sina viktigaste framgångar i EU-parlamentet.
– Jag väljer fem områden.

Det ena är att han lyckats få till en attitydförändring i parlamentet. Nu finns en större acceptans för EU-parlamentariker med förvärvad funktionsnedsättning och som dessutom talar för EU-medborgare med funktionsnedsättning.
Det andra är att han hade ansvar för att ta fram betänkandet ”Om rörlighet och integrering av personer med funktionsnedsättning och EU:s handikappstrategi 2010–2020” som gick igenom i parlamentet 2011 och i korthet går ut på att ta tillvara de över 80 miljoner funktionshindrade EU-medborgares intressen. Arbetslösheten och fattigdomen är högre bland dem än befolkningen i övrigt.
Det tredje är Brysseldeklarationen år 2010; om att stärka de nationella teckenspråken i EU och att EU och dess institutioner ska bli mer tillgängliga för teckenspråkiga EU-medborgare.
Det fjärde är att han sitter med i arbetsgruppen för EU:s strukturfonder. En av fonderna heter Europeiska socialfonden, som bland annat verkar för bättre livsvillkor för personer med funktionsnedsättning.
– Vi har fattat beslut om en rad projekt för personer med funktionsnedsättning, vilket är betydelsefullt, säger Adam Kosa.
Det femte är Insign; ett projekt lett av European Union for the Deaf. Adam Kosa har arbetat för att projektet ska bli verklighet. Det går ut på att döva EU-medborgare kan komma i kontakt med parlamentarikerna och personalen i EU-institutionerna på sitt nationella teckenspråk via tolk. Projektet startade nyligen och är ett år långt.

Vad är du mindre nöjd med under tiden som parlamentariker?
– Tre EU-länder har ännu inte ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (reds anm: Finland, Irland och Nederländerna). Och arbetet med den europeiska lagstiftningen mot otillgänglighet är ännu inte i hamn. Allt detta vill jag arbeta för under nästa mandatperiod, säger Adam Kosa.

Nu finns det minst fem döva EU-parlamentskandidater. Vad tycker du om det?
– Jag är väldigt glad. Det har känts ensamt att vara den enda döva i parlamentet. Jag hoppas att det blir fler än en döv ledamot under nästa mandatperiod.

Varför ska man rösta i EU-valet?
– Det EU beslutar om påverkar alla länder i EU. Om jag blir invald, ser jag till att döva i EU och deras röst, och ungrarnas röst, blir hörda i EU. Och ta chansen att ta kontakt med och påverka din svenska politiker via Insign (projektet är klart i december. Efter det kan man lättare kontakta en parlamentariker eller tjänsteman i EU-administrationen på teckenspråk) säger Adam Kosa.


Läs mer om Adam Kosa:
Adam Kosa drömmer om ett tillgängligare Europa
(Intervju från 2010)

 

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2014-05-08