2019-06-05

9 nyutexaminerade teckenspråkslärare

||

I dag den 5 juni tar 9 nyutbildade teckenspråkslärare examen vid Västanviks folkhögskola i Leksand. Det är en historisk grupp då Sverige inte utbildat några nya teckenspråkslärare på 15 år. Nu finns det en stor brist på utbildade teckenspråkslärare. DT har fått en kort pratstund med glada deltagare och lärare.

De nio deltagarna har gått en ettårig teckenspråkslärarutbildning och bland annat fått lära sig om teckenspråkets grammatik, didaktik, bemötande och förhållningssätt. Vidare har de också fått göra praktik och åkt på studieresa till Nederländerna med mera.

– Det har varit ett lärorikt år, jag har fått en stark grund att stå på. Jag uppskattar att ha fått både praktik och teori, och diskutera och analysera teckenspråk ur olika synvinklar, något jag inte fått göra i dövskolan, säger Sara Rasmussen från Örebro, en av deltagarna.

Deltagarna är utbildade för att undervisa i ämnet teckenspråk för nybörjare. Det kan exempelvis vara TUFF-utbildningar (teckenspråksutbildning för föräldrar), studiecirklar och kortkurser.

Nästan alla deltagare, som DT pratat med, har fått jobb eller uppdrag efter utbildningen. Det kan vara allt från TUFF-veckor i sommar till vikariat hos företag som erbjuder undervisning i teckenspråk.

Västanviks folkhögskolas teckenspråkslärarutbildning ger dock ingen lärarbehörighet, som innebär att man kan undervisa i grundskolan eller gymnasiet och därmed ha rätt att sätta betyg. Kravet är istället att man har gått en akademisk lärarutbildning och studerat svenskt teckenspråk som ämne (Stockholms universitet har kurser i teckenspråk).

Anette Schmidt, en av deltagarna på teckenspråkslärarutbildningen, säger till Dövas Tidning att det är otroligt viktigt att det finns olika slags teckenspråkslärarutbildning, antingen på en folkhögskola eller ett universitet. Alla teckenspråkslärare behövs på olika nivåer i samhället. 

Västanviks folkhögskola erbjuder en ny omgång teckenspråkslärarutbildning i augusti. Enligt Johanna Lindh Edbäck, teckenspråks- och tolklärare, är det tyvärr för få sökande i år. Skolan hoppas dock kunna ha sin teckenspråkslärarutbildning på en mer permanent basis i framtiden.

Alexia Lefebvre, en av deltagarna, berättar att hon och hennes kursare har en annan förhoppning:

– Vi vill att den svenska teckenspråkslärarföreningen åter ska väckas till liv. Den har varit vilande sedan 2006.

NICLAS MARTINSSON
niclas.martinsson@dovastidning.se

Uppdaterad: 2021-05-10

Publicerad: 2019-06-05