2024-05-14

Årets tecken 2023 är AI

På bilden syns slutet av tecknet AI, ett bokstaverat "I". FOTO: Språkrådet/Institutet för språk och folkminnen

Sedan 2020 utser Språkrådet årets tecken varje år. Årets tecken sedan dess har varit “hybridmöte” (2022), “vaccin” (2021) och “corona” (2020). Idag, den 14 maj, meddelade Språkrådet att 2023 års tecken är “AI”.

Även Danmark och Norge har utsett årets tecken 2023. Årets tecken i Norge är “IKKE-BINÆR” och i Danmark “STOR^BEDE^DAG”.

Så här skriver Språkrådet på sin hemsida om årets val av tecken:
“Årets tecken för 2023 är tecknet för ’AI’
AI är ett bokstaverat tecken och får i likhet med förkortningar som TV, PC, VM betraktas som ett etablerat tecken i svenskt teckenspråk.
Begreppet AI (artificiell intelligens) har slagit igenom i samhället – även i teckenspråksvärlden. AI är ett samlingsnamn för tekniker som rör maskininlärning och djupinlärning. Det är framför allt generativ AI – datorskapade texter, bilder och musik – som varit omtalat under året.
Det pågår viss forskning som rör AI och tecknade språk – till exempel att skapa avatarer – men det är fortfarande stora utmaningar att få datorer att förstå teckenspråk

OLIVIA RENNER BALKSTAM
olivia.r.balkstam@dovastidning.se

Uppdaterad: 2024-05-14

Publicerad: 2024-05-14