2023-10-04

Nu finns läromedel för ämnet svenskt teckenspråk på gymnnasienivå

Den som läser svenskt teckenspråk 1 och 2 på gymnasiet kan nu få möjlighet till läromedel i ämnet.
Materialet, som tagits fram av Teckenpedagogerna, täcker de centrala innehållsdelarna i kurserna Svenskt teckenspråk 1 och 2 som ligger hos Skolverket och är grupperade i nio olika innehållsområden. Totalt rymmer materialet nästan 600 filmer av olika slag. Teckenpedagogerna har också ett projekt som syftar till att ta fram läromedel i ämnet matematik på gymnasienivå, samt ett samarbete med matteboken. se som går ut på att göra innehållet översatt till svenskt teckenspråk.

REDAKTIONEN
redaktionen@dovastidning.se

Uppdaterad: 2023-11-22

Publicerad: 2023-10-04