2011-08-26

7.353 tecken

TOMAS LAGERGREN||

Så många tecken har universitetets teckenspråkslexikon nu.

Thomas Björkstrand som är huvudansvarig för lexikonet säger att de på sikt ska bli fler än 10.000.

Precis som den senaste ordboken är universitetslexikonet ett uttryck för den tid vi lever i. Till exempel finns det tecken för inredning, Iphone och smarta mobiler i allmänhet.
Hur bestämmer Thomas Björkstrand vilka tecken som ska vara med i lexikonet? Han kan se vilka ord som är de mest sökta men som det inte finns tecken till.
– Om ett visst ord är det mest sökta, men tecken för det ordet inte finns i lexikonet, brukar vi välja det först, säger Thomas Björkstrand.
Inte bara det, om ett och samma tecken egentligen har flera olika betydelser men bara en eller få förklaringar i lexikonet, så försöker han se till att ”fylla i luckorna”. Det fungerar också tvärtom; om ett ord eller namn har flera tecken, men bara har ett eller få tecken i lexikonet, så försöker han ta med de ”saknade” tecken.
Vidare brukar han se till att när en högtid, till exempel jul, närmar sig, så kollar han om det saknas något på sidan med julrelaterade tecken. Vissa tecken i lexikonet betecknas som ”mindre vanligt”.
– Vi säger inte vilka tecken som är rätt eller fel, säger Thomas Björkstrand.

Han har en kontrollgrupp som han träffar regelbundet och visar tecken för. Om majoriteten av gruppen brukar använda samma tecken kan Thomas anta att det är de mest använda. Om få känner igen något tecken, får det etiketten ”mindre vanligt”. Innan det digitala teckenspråkslexikonet kom fick till exempel hörande föräldrar till döva barn köpa teckenspråkslexikon själva. Nu är universitetets teckenspråkslexikon gratis och öppet för alla.
– Universitetet får inte bedriva kommersiell verksamhet. Vi får istället tänka så här: du får betalt genom att fler kan teckenspråk, säger Thomas Björkstrand leende.
Ibland kommer ett nytt facklexikon. De som nu finns är bland annat sjukvård och svenska orter. Nytt för i år blir sport.
Vid DT:s pressläggning har lexikonet* 7.353 tecken, 1.256 varianter (ett ord som har flera tecken), och 1.867 exempel (som visar hur ett tecken kan användas i en sats).

FOTNOT *
Du kan titta på Svenskt teckenspråkslexikon här

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2011-08-26