2022-05-25

140* döva ukrainare kan ha kommit till Sverige

En av DRW:s träffar på Malmö Dövas Förening. FOTO: DRW

Det har gått några månader sedan kriget bröt ut i Ukraina. DT tar reda på hur läget ser ut för döva flyktingar från Ukraina i Sverige hos ett antal aktörer. Hur många döva ukrainare har de varit i kontakt med? De siffror* som anges i texten kan vara osäkra och enligt Deaf Refugees Welcome Sweden kan det finnas ett mörkertal vad gäller antalet döva ukrainare i Sverige.


Deaf Refugees Welcome Sweden
Den ideella organisationen, Deaf Refugees Welcome Sweden (DRW), har engagerat sig för döva flyktingar från Ukraina. De syns i sociala medier, särskilt på Facebook och Instagram. Hanna Jönsson, ansvarig för Göteborgområdet i DRW, berättar att de hittills har hjälpt 70 flyktingar från Ukraina, främst i Skåne, Göteborg, Stockholm och Uppsala.  Vidare har privatpersoner i Sverige hjälpt runt 70 döva ukrainska flyktingar i exempelvis Karlskrona och Linköping. Totalt finns det 140 personer som kommit till Sverige, som DRW känner till.

– Det finns tyvärr ett mörkertal. Vi tror att det finns flera döva ukrainare som hamnat på små orter. Dessa kommuner kanske saknar kunskaper om döva och teckenspråk och om att vi, DRW, finns, säger Hanna Jönsson.

DRW samarbetar med SDR och andra dövföreningar. De har många volontärer som ställer upp ideellt. Just nu är det ganska lugnt jämfört med hur det var den första tiden. De utmaningar som DRW står inför, är att upplysa Migrationsverket och kommuner om döva och teckenspråk. Deras mål är att döva ukrainare ska få teckenspråk direkt från dag 1. De har upplevelser från kriget som kan vara traumatiska. Det viktigaste är att de får information, hjälp och stöd på teckenspråk. På så sätt kan de känna sig trygga och få uttrycka sig obehindrat.

– Vi har också dialog med Migrationsverket i olika frågor. För det första ska döva flyktingar få döva teckenspråkstolkar, som kan ukrainskt teckenspråk eller internationellt tecken, till mötet med Migrationsverket. Vi kämpar också för att Migrationsverket ska göra undantag för döva ukrainare när de tar beslut om vilken kommun som ska åta sig ansvaret för dem. Det ska vara en kommun där det finns döva invånare och en dövförening, avslutar Hanna Jönsson.


Valborgsfirande på Dövas hus i Uppsala som ukrainska flyktingar bjudits in till. FOTO: JANNICE RÅDAHL

Uppsala Läns Dövas Förening
Uppsala Läns Dövas Förening (ULDF) har hjälpt döva flyktingar från Ukraina. Amanda Lindberg, kanslist hos föreningen, säger att de arbetar aktivt med att stötta dem som finns i Uppsala. Hittills har de hjälpt 11 personer varav 7 döva med myndighetskontakter, kläder, hygienartiklar och matvaror. De känner också till ytterligare fyra döva som bor inom Stockholms län som har kontakt med nätverket i Uppsala.

ULDF har ett nära samarbete med DRW Stockholm och Svenska kyrkans teckenspråkiga arbete inom Uppsala stift.  Föreningen arrangerar också sociala aktiviteter och bjuder in ukrainarna att delta och umgås med deras medlemmar. De planerar också flera aktiviteter och informationsträffar på ukrainskt teckenspråk den närmsta tiden.

– Vi har skrivit en skrivelse riktad till Uppsala och Knivsta kommuner, Region Uppsala, Migrationsverket i Uppsala, Döv- och dövblindcentralen, Tolkcentralen med flera. I den delar vi våra erfarenheter och upplevelser och ställer krav på att samhället måste ta sitt ansvar för att hjälpa döva flyktingar. Vi uppmanar till ett möte mellan oss ULDF och myndigheterna för att diskutera frågan, berättar Amanda Lindberg.


Fika i Härnösand med döva ukrainare och svenskar. FOTO: INGA-GRETA WESTERBERG

Härnösand med omnejd
I Härnösand finns det ett privat initiativ för döva flyktingar från Ukraina som drivs av Anna Sofia Såthe. Det har växt sig större med flera ideella volontärer. Hittills har det varit insamlingar av matvaror, hushållsartiklar, kläder och skor och så vidare som delats ut till döva ukrainare. Anna Sofia Såthe nämner att de har kontakt med DRW och Härnösands Dövas Förening (HDF). Bland annat HDF som ställer upp med lokal och förvaring av saker. I dagsläget finns det minst 12 döva ukrainare i länet.

– Det är helt fantastiskt att många vill hjälpa till och det är minst 25 personer som är med. Det är jag tacksam för. Med tillåtelse från min chef får jag på min arbetstid hjälpa döva ukrainare med myndighetskontakter. Det är mycket som vi måste lobba hos kommunerna och Migrationsverket. Det gör jag med stöd av Elin Holm och Thyra Lindström, säger Anna Sofia Såthe.


Västanvik folkhögskola
Västanviks folkhögskolas rektor Carina Högberg berättar att skolan tyvärr inte kan ta emot döva flyktingar från Ukraina eftersom de har fått tillfälligt uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv. Det innebär också att ukrainska flyktningar inte har rätt att delta i skolans asylverksamhet eller SFI.

Däremot kan skolan ta emot döva ukrainska flyktingar som vill studera på deras allmänna kurs med inriktning ”Svenska och teckenspråk för nyanlända”. Kursen är kostnadsfri. Just nu har Västanviks folkhögskola två deltagare som går hos deras Stockholmsfilial. Om döva ukrainare vill vara på Västanviks folkhögskola i Leksand där de får möjlighet till internat (eget boende på skolan under tiden de studerar på skolan), då ska de kontakta Migrationsverket och framföra sitt önskemål om att de vill förflyttas till Leksand. Carina Högberg menar att det är en del oklarheter kring vad som gäller här, även de på Migrationsverket är osäkra på hur de ska hantera ärenden med döva flyktingar från Ukraina.

– Några flyktingar har önskemål om att få komma till oss och de är välkomna. Men det är brist på kunskap hos beslutfattarna om döva flyktingar och vad som finns respektive är bäst för dem. Vi får hjälpas åt och sprida kunskap till dem, säger Carina Högberg.


SIMA folkhögskola
SIMA:s folkhögskolas biträdande rektor Tomas Larsson säger att deras skolor tar emot personer som är på flykt från Ukraina. I dagsläget har de 15 deltagare på deras skolor runt om i Sverige. För några veckor sedan hade de Öppet Hus, vid deras folkhögskola i Åkarp fick de kontakt med 17 döva från Ukraina som är intresserade av att börja studera hos dem.


Specialpedagogiska skolmyndigheten
Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) säger att deras specialskolor tar emot elever som är behöriga för att gå på SPSM:s skola och är på flykt från Ukraina. I skrivande stund har de inga elever, däremot har de fått in fyra ansökningar som just nu handläggs.


Riksgymnasiet för döva och hörselskadade
Riksgymnasium för döva och hörselskadade (RGD/RGH) i Örebro tar emot flyktingar från Ukraina som är behöriga till gymnasieskolan samt tillhör någon av Riksgymnasiets målgrupper. Just nu har ingen efterfrågat deras utbildningar.

SARAH REMGREN
redaktionen@dovastidning.se


SE MER: DT PLAY: Flykt från Ukraina till Örebro

Uppdaterad: 2022-05-25

Publicerad: 2022-05-25