2012-05-02

112 via bildtelefon har upphört

Nu kan man inte längre larma 112 via bildtelefon. Anledningen är att den tjänsten har upphört. Det är en del av EU-projektet Reach 112 som avslutas i juni 2012. De andra alternativ som finns för döva och hörselskadade som behöver kontakta 112 är: att skicka SMS, och via texttelefon eller förmedlingstjänsten Bildtelefoni.net. När det gäller SMS 112; man måste vara registrerad för att kunna smsa till SOS. Enligt SVT Tvärsnytt måste staten skjuta till pengar om tjänsten 112 via bildtelefon ska kunna fortsätta. 

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2012-05-02