Stockholm universitet, Institutionen för lingvistik