Formulär för Nytt om namn

Vi välkomnar nyheter som berör privatpersoner eller företag/organisationer.

För privatpersoner: det är viktigt att nyheten gäller dig själv eller din familj. För företag/organisationer: uppgifterna ska vara offentliga, till exempel vilka som sitter i styrelsen eller någon som startat ett företag. Det kostar ingenting att synas här.

Dövas Tidning har en policy i vilken det står att vi ska följa spelreglerna för press, radio och tv. Det innebär bland annat respekt för den personliga integriteten. Därför kan vi ha rätt att vägra att publicera om någon av uppgifterna strider mot DT:s policy eller om uppgifterna inte är kompletta. Vi förbehåller oss även rätten att redigera och korta insända bidrag.

Vi publicerar insända bidrag så fort vi kan, och kan även komma att publicera nyheter på den här sidan som vi själva producerat. Samtliga nyheter finns kvar under en begränsad period.