2015-02-03

VMA finns nu som sms

||

Nu kan döva och hörselskadade få varnings-sms.

Viktigt Meddelande till Allmänheten kan med start den 1 februari 2015 skickas ut som sms. VMA är en varning till allmänheten vid till exempel en stor brand eller annan allvarlig olycka. 

Tidigare kunde VMA sändas via radio, tv och utomhusljudsignalen ”Hesa Fredrik”. De var, bortsett från tv, inte tillgängliga för döva och hörselskadade. I september förra året införde SOS Alarm, som ansvarar för VMA, en ny funktion: röstmeddelanden till fasta telefoner i ett drabbat område. Döva och hörselskadade hade dessvärre fortfarande ingen nytta av den.

Men från och med den 1 februari i år kan alla registrerade mobiler* i ett drabbat område få sms, vilket innebär ökad trygghet för döva och hörselskadade.
En brist kvarstår dock ännu: de besökare som befinner sig i ett drabbat område kan inte få varnings-sms, för det är bara registrerade mobiler i det drabbade området som får sms.

SOS Alarm hoppas nu på en lagändring som gör att de kan lokalisera människor vid ett viktigt meddelande till allmänheten.
– Det skulle innebära att vi kan nå många fler och skapa större trygghet i en händelse, säger Karin Andersson, tillförordnad affärsområdeschef för 112, räddning och krisberedskap på SOS Alarm.

Förbund som SDR och HRF har stridit länge i frågan om VMA som sms. De fortsätter att trycka på för att de som besöker det drabbade området också ska kunna få sms.

* Man behöver inte registrera sig för att få VMA som sms. Det förutsätter dock att du har ett abonnemang registrerat hos en mobiloperatör och en gatuadress kopplad till abonnemanget. Läs mer om VMA här.


DT skrev om VMA som sms i augusti förra året.

 

Uppdaterad: 2021-01-29

Publicerad: 2015-02-03