2023-09-15

Ombudskonferens med fokus på likabehandling

Sex ombud om ombudskonferensen. FOTO: Olivia Renner Balkstam

I vanlig ordning genomför SDR en ombudskonferens fredagen innan Dövas dag-helgen. Ombud skickas från föreningar, länsförbund och distriktsorganisationer landet runt för att mötas, samverka och diskutera. Temat för i år är likabehandling. Hur kan mötesplatser för döva utvecklas, med fokus på trygghet och delaktighet?

DT har träffat sex ombud som kommer från olika delar av landet och som befinner sig i Malmö idag. När DT intervjuar dem är det vid lunchtid, och därför sammanfattar ombuden endast förmiddagen.

HALLÅ DÄR: Hur skulle du sammanfatta ombudskonferensen så långt?

Chanelle Ferm & Veronica Edenfur, Malmö Dövas Förening Svenske
– Vi jobbar just nu mycket med likabehandling inom vår förening, och förmiddagen har gett oss fler insikter kring saker som vi kan göra bättre även om vi redan har ett pågående arbete, berättar Veronica Edenfur. Till exempel har vi pratat om härskartekniker, vi vet ju sedan tidigare vad det är men det är bra att få fler insikter i hur man kan definiera det och detektera det under till exempel en pubafton som vi anordnar. Det är något vi behöver lyfta mer i vårt styrelsearbete. Vi har haft gruppdiskussioner utifrån frågeställningar som SDR har tagit fram, och det var intressant att få ta del av andras tankar. Jag är nöjd!
– Jag har arbetat med frågan om likabehandling ett tag, och ändå dyker det alltid upp saker som man inser kan bli bättre i föreningen, instämmer Chanelle Ferm. Mitt mål är att vår dövförening ska vara en trygg plats för alla. Saker kan alltid utvecklas och bli bättre. Vi har fått mycket inspiration från ombudskonferensen.

Tobias Engström, Västra Götalands Dövas Länsförbund
– Jag tycker att förmiddagen har varit intressant. Vi hade lite gruppdiskussioner, och det har varit bra att få olika föreningars perspektiv på saker. Det är bra att påminna oss igen om hur människor behandlas i vår förening. Precis som det sades på ombudskonferensen; ja, vi är döva men när vi döva är samlade så måste man komma ihåg att variationer och olika bakgrunder finns bland oss.

Pontus Degsell, Stockholms Dövas Förening
– Jag har under många år sett min förening förändras, precis som jag har sett samhället förändras. Att den här ombudskonferensen ordnas känns viktigt och angeläget, det är precis rätt tid kan man säga. Jag är ansvarig för den frågan i styrelsen i min förening, så det har känts skönt att få lyssna och få verktyg för att kunna driva frågan och se över vad som kan bli bättre i vår förening. Vi ska få konkreta verktyg och använda dem i vår förening.

Jonas Brännvall, Norrbottens Dövas Teckenspråksförening
– Under förmiddagens diskussioner om likabehandlingsarbete har det varit bra att diskutera hur vi kan använda olika verktyg i syfte att ta med det hem till vår förening. Vi är en ganska liten förening, och det har varit givande att diskutera hur vi som en liten förening kan göra. Att försöka vara öppen och utgå från att alla har lika värde är något diskussionerna kretsat kring under förmiddagen, det har varit intressant. Det är lätt att bara arbeta på samma sätt som man har gjort innan, så det är bra att vi har fått med oss verktyg hem och vetskapen om hur vi kan använda dem på bästa sätt.

Fredrik Persson, Dövas Förening i Kristianstad
– Vi i föreningen ska ordna en likabehandlingsplan, i nuläget har vi inte det. Vi ska diskutera det i styrelsen och låta den frågan ta tid. Det har varit intressant under förmiddagen, och många frågor och funderingar som dykt upp. I vårt fall har vi ingen lokal till exempel. Det är viktigt att ingen ska bli utsatt för kränkningar. Förr i tiden kunde folk fälla ur sig kommentarer kring och göra sig lustiga över till exempel en persons ursprung, idag är det inte lika självklart att hålla på så. Det är bättre tider nu.

OLIVIA RENNER BALKSTAM
olivia.r.balkstam@dovastidning.se

Uppdaterad: 2023-09-15

Publicerad: 2023-09-15