2013-02-26

Nu har 2 587 svenskar CI

Varje år presenterar Barnplantorna en statistik om hur många barn och vuxna i Sverige som har fått cochleaimplantat (CI) och om de i så fall har ett eller två CI. Statistiken är baserad på svaren från landets sju universitetssjukhus som utför CI-operationer.
 Den senaste statistiken från 2012 visar att totalt 2587 svenskar har CI. 785 av dem var under 18 år när de fick CI. Det första barnet CI-opererades 1991.
Ungefär hälften av de CI-opererade barnen har i dag dubbla CI. Endast 80 av 1802 vuxna har det. Barnplantorna anser att det är angeläget att vuxna som har behov av två CI också ska få det.

Uppdaterad: 2020-11-19

Publicerad: 2013-02-26