2018-06-14

Nu finns krisbroschyren på teckenspråk också

||

I slutet av maj fick 4,8 miljoner svenska hushåll broschyren Om krisen eller kriget kommer. Omedelbart undrade många döva varför den inte fanns på teckenspråk. Nu finns den på teckenspråk. 

Teckenspråksversionen av broschyren är i fyra delar och finns att se här.

En del döva har påpekat i sociala medier att en stor del av krisinformationen är ljudbaserad, t.ex. radio och flyglarm. Därmed är de extra utsatta ifall internetnätverket ligger nere. Sveriges Dövas Riksförbund har skrivit i en diskussionstråd på sin Facebook-sida att de har kontakt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om tillgänglighet för döva vid kriser.

REDAKTIONEN
redaktionen@dovastidning.se

 

Uppdaterad: 2021-03-02

Publicerad: 2018-06-14