2022-11-28

KRÖNIKA: 13 miljarder kronor till döva

Jag fick syn på spelannonsen Powerball där man kan ”kamma hem miljarder från amerikanska favoriten”. Vinsten ligger nu på hela 13 miljarder kronor. Det är sjukt mycket pengar. Vi vanliga dödliga har efter 40-45 års arbete tjänat ihop mellan 20 och 23 miljoner kronor om vi har en genomsnittlig arbetslön. Och då har vi slitit ut oss ordentligt och på köpet fått förslitningsskador på grund av allt arbete.

Sedan är det inte så mycket kvar att röra sig med när man blivit pensionär. Den som vinner 13 miljarder kan inte vara en stolt vinnare. Inte som en som i sina unga år tävlat på skidor i distriktsmästerskap och kommit i mål som trea och föräldrarna står i målfållan och ser ut som om de vunnit världens största
tävling. Utifrån denna prestation kan man känna sig som en vinnare vid målgång. Men nu är det någon som valt att spela på några siffror och sedan dimper det ner 13 miljarder. Grattis, du är en vinnare! Om man delar summan på 40 år är summan 325 miljoner per år. Det är hela 15 gånger mer än medelsvensken
tjänar under sin livstid.

Men anta att någon person med ett stort ”döv-hjärta” vinner denna överdrivna vinst och beslutar sig för att lägga en större summa på att speeda upp möjligheterna för döva och personer med hörselnedsättning. Vad skulle denne lägga dessa pengar på? Starta upp äldreboenden för döva i hela Sverige där omsorg med teckenspråkig personal finns till för alla? I samma veva kan det även utvecklas så kallade plusboende för dem som är +55 och inte känner något behov av äldreboende men ändå får möjlighet att bo nära andra döva/teckenspråkiga och där det ska finnas aktiviteter som utförs av och med teckenspråkskunniga ledare.

Utveckla Sveriges Dövas landslag, så att idrottsutövare får möjlighet att bli proffs och utföra och utveckla den idrott man vill så att nivån kan bli som övriga elitidrottare i Sverige? Vilket skulle leda till ett mer attraktivt landslag och därmed lättare att få sponsorer och uppmärksamhet kring dövidrotten, något som
saknas i dag.

Säkerställa att teckenspråkstolkutbildningen har en hög kvalitet och att lönen är så attraktiv så att det inte finns brist på tolkar? Skapa möjligheter till att inrätta fullt teckenspråkiga förskolor där det behövs, och med personal som har all den kompetens som förväntas? Där barn får möta sitt förstaspråk och se personal som sina förebilder.

Satsa på att synliggöra och skapa medvetenhet i det svenska samhället att döva finns. Det skulle leda till bättre samhörighet mellan döva och hörande. Många tråkiga händelser i dag mellan döva och hörande sker på grund av missförstånd och/eller hörsägen som har funnits kvar i många år. Jag tänker exempelvis
på situationer där döva dras över en kam och där folk säger ”alla döva….”. Utveckla Stockholms universitet eller Örebro Universitet så att det blir ett europiskt teckenspråkigt universitet med flera olika kurser och program att välja på. I dagsläget finns Gallaudet i USA men i Europa saknas en sådan motsvarighet. Då skulle Sverige bli ett attraktivt land för döva från hela världen att komma till och studera. På köpet får vi en rik mångfald tack vare dem, och vi kan lära oss av dem vad som fungerar respektive inte fungerar hos dem och oss.

Se också till att Örebro som stad verkligen lever upp till titeln ”Europas teckenspråkshuvudstad” och uppfyller de kriterier som ställts av oss döva. Listan kan göras oändlig.

Att få ta del av denna enorma vinst som leder till ökad medvetenhet om döva i omgivningen och till högre status för döva. Är då alla döva vinnare?! Spännande tanke. Vad har ni själva för idéer? Om ni var de som vann de 13 miljarderna, skulle ni satsa på oss döva då?

Powerball skulle vara lika med Deafball!

PER MARKSTRÖM
som tackar för sig och köper en lott.


Alla tidigare publicerade krönikor kan hittas här.

Uppdaterad: 2024-02-13

Publicerad: 2022-11-28